Al-A'raf 58-67, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-158)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-58, 7/Al-A'raf-59, 7/Al-A'raf-60, 7/Al-A'raf-61, 7/Al-A'raf-62, 7/Al-A'raf-63, 7/Al-A'raf-64, 7/Al-A'raf-65, 7/Al-A'raf-66, 7/Al-A'raf-67, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-158, Al-A'raf 58-67
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-58
7/Al-A'raf-58: En de vruchtbare streek brengt haar gewassen vooit met verlof van haar Heer. En de (streek) die onvruchtbaar is, brengt niets voort dan een schaats gewas. Zo leggen Wij de Tekenen uit aan een volk dat dankbaar is.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-59
7/Al-A'raf-59: Voorzeker, Wij zonden Nôeh tot zijn volk en hij zei: "O mijn volk, aanbidt Allah, er is voor jullie geen god dan Hij: voorwaar, ik vrees voor jullie de bestraffing van een geweldige Dag."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-60
7/Al-A'raf-60: De vooraanstaanden van zijn volk zeiden: "Voorwaar, wij zien jou zeker in duidelijke dwaling verkeren."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-61
7/Al-A'raf-61: Hij (Nôeh) zei: "O mijn volk, er is bij mij geen dwaling, maar ik ben een Boodschapper van de Heer der Werelden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-62
7/Al-A'raf-62: Ik verkondig jullie Boodschappen van mijn Heer en ik geef jullie raad en ik weet over Allah wat jullie niet weten."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-63
7/Al-A'raf-63: En verbaasde het jullie, dat er een vermaning van jullie Heer tot jullie is gekomen, door een man uit jullie midden? (Hij komt) opdat hij jullie waarschuwt, en opdat jullie (Allah) vrezen. En hopelijk zullen jullie begenadigd worden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-64
7/Al-A'raf-64: Toen loochenden zij hem (Nôeh), waarna Wij hem redden en degenen met hem in het schip. En Wij verdronken hen die Onze Tekenen loochenden. Voorwaar, zij waren een blind volk.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-65
7/Al-A'raf-65: En tot de 'Âd (zonden Wij) hun broeder Hôed, Hij zei: "O mijn vok aanbidt Allah, er is voor jullie geen god dan Hij, zullen jullie dan niet (Allah) vrezen?"
Luister Koran: 7/Al-A'raf-66
7/Al-A'raf-66: De vooraanstaanden onder zijn volk, die ongelovig waren, zeiden: "Voorwaar, wij zien dat jij in dwaasheid verkeert; en voorwar, wij menen zeker dat jij tot de leugenaars behoort."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-67
7/Al-A'raf-67: Hij (Hôed) zei: "O mijn volk, er is bij mij geen dwaasheid, maar ik ben een Boodschapper van de Heer der Werelden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: