Al-A'raf 38-43, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-155)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-38, 7/Al-A'raf-39, 7/Al-A'raf-40, 7/Al-A'raf-41, 7/Al-A'raf-42, 7/Al-A'raf-43, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-155, Al-A'raf 38-43
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-38
7/Al-A'raf-38: Hij (Allah) zegt: "Treedt de gemeenschappen van de Djinn's en de mensen binnen die jullie reeds zijn voorgegaan in de Hel. Telkens wanneer een gemeenschap (de Hel) binnengaat, vervloekt zij haar zuster(-gemeenschap), totdat, wanneer zij allen bijelkaarkomen, de laatste van hen over de eerste van hen zegt: "Onze Heer, deze heeft ons heeft doen dwalen, geef hun daarom een dubbele bestraffing van de Hel." Hij zei: "Voor een ieder is er een dubbele (bestraflring), maar jullie weten het niet."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-39
7/Al-A'raf-39: En de eerste van hen zal tot de laatste van hen zeggen: "Jullie zijn niet boven ons begunstigd, proeft daarom de bestraffing vanwege hetgeen jullie plachten verrichten.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-40
7/Al-A'raf-40: Voorwaar, degenen die Onze Verzen loochenen en die zich er hooghartig van afwenden: de poorten van de hemel zullen voor hen niet worden geopend, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de kameel door het oog van de naald gaat. En zo vergelden Wij de misdadigers.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-41
7/Al-A'raf-41: Voor hen is er een plaats van hellevuur en boven hen zijn er bedekkingen (van vuur). Zo vergelden Wij de onrechtplegers.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-42
7/Al-A'raf-42: En degenen die geloven en goede werken verrichten, Wij belasten niemand (van hen) dan naar zijn vermogen: zij zijn degenen die de bewoners van het Paradijs zijn. Zij zijn daarin eeuwig levenden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-43
7/Al-A'raf-43: En Wij nemen uit hun harten weg wat er aan wrok is, onder (het Paradijs) door stromen de rivieren. En zij zeiden: "Alle lof zij Allah, Die ons hierheen heeft geleid en wij zouden geen leiding hebben gevonden als Allah ons geen Leiding had geschonken, Voorzeker, de gezanten van Onze Heer zijn in Waarheid gekomen. En tot hen wordt geroepen: "Dit is het Paradijs dat jullie hebben beerfd wegens watjullie plachten te doen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: