Al-An'am 125-131, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-144)

Al-An'am: 6/Al-An'am-125, 6/Al-An'am-126, 6/Al-An'am-127, 6/Al-An'am-128, 6/Al-An'am-129, 6/Al-An'am-130, 6/Al-An'am-131, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-144, Al-An'am 125-131
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-125
6/Al-An'am-125: En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islam; en wie Hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt. Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven.
Luister Koran: 6/Al-An'am-126
6/Al-An'am-126: En dit is het Pad van jouw Heer, een recht (Pad). Waarlijk, Wij hebben Onze Verzen uiteengezet voor een volk dat zich laat vermanen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-127
6/Al-An'am-127: Voor hen is er Dâroessalâm (het Huis van de Vrede, het Paradijs) bij hun Heer. En Hij is hun Beschermer wegens wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-128
6/Al-An'am-128: En op de Dag waarop Hij allen bijéén zal brengen (zal Hij zeggen:) "O Bemeenschap van Djinn's, jullie hebben velen van onder de mensen misleid." En hun bondgenoten van onder de mensen zullen zeggen: "Onze Heer, wij hebben van elkaars diensten gebruik gemaakt, en wij hebben de termijn bereikt die U voor ons had gesteld." Hij (Allah) zal zeggen: "De Hel is jullie bestemming, eeuwig levenden zijn jullie daarin, tenzij Allah (anders) wil." Voorwaar, jouw geer is Alwijs, Alwetend.
Luister Koran: 6/Al-An'am-129
6/Al-An'am-129: Zo maken Wij de onrechtplegers tot elkaars bondgenoten wegens wat zij plachten te verrichten.
Luister Koran: 6/Al-An'am-130
6/Al-An'am-130: "O gemeenschap van djinn's en mensen. zijn er uit jullie midden geen gezanten tot jullie gekomen die jullie Mijn Verzen bekendmaakten en die jullie waarschuwden voor de ontmoeting met deze Dag van jullie?"' Zij zullen zeggen: "Wij getuigen tegen onszelf." Het wereldse leven heeft hen misleid en zij getuigen tegen zichzelf dat zij ongelovigen plachten te zijn.
Luister Koran: 6/Al-An'am-131
6/Al-An'am-131: Der is omdat jouw Heer nimmer de steden onrechtvaardig vernietigt en de bewoners ervan zijn achtelozen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: