Al-Qamar, Soera De Maan (Koran: Soera-54-Al-Qamar)

54/Al-Qamar-1: Iqtarabati alssaAAatu wainshaqqa alqamaru, 54/Al-Qamar-2: Wa-in yaraw ayatan yuAAridoo wayaqooloo sihrun mustamirrun, 54/Al-Qamar-3: Wakaththaboo waittabaAAoo ahwaahum wakullu amrin mustaqirrun
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Qamar, Soera De Maan (Koran: Soera-54-Al-Qamar)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 54/Al-Qamar-1
54/Al-Qamar-1: Het Uur is nabij en de maan is gespleten.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-2
54/Al-Qamar-2: En wanneer zij een Teken zien, dan wenden zij zich af, en zeggen: "Voortdurende toverij."
Luister Koran: 54/Al-Qamar-3
54/Al-Qamar-3: En zij loochenen en volgen hun begeerten, terwijl alle zaken al zijn vastgesteld.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-4
54/Al-Qamar-4: En voorzeker, er zijn berichten tot hen gekomen waar een afschrikking in is.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-5
54/Al-Qamar-5: Doeltreffende wijsheid, maar de waarschuwingen baten niet.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-6
54/Al-Qamar-6: Keer je daarom van hen af De Dag (zal komen) waarop een oproeper (een Engel) tot iets verschrikkelijks oproept.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-7
54/Al-Qamar-7: Met teneergeslagen blikken komen zij uit de graven tevoorschijn, alsof zij verspreidde sprinkhanen zijn.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-8
54/Al-Qamar-8: Zich haastend naar de oproeper. De ongelovigen zullen zeggen: "Dit is een zware dag."
Luister Koran: 54/Al-Qamar-9
54/Al-Qamar-9: Vóór hen loochende het volk van Nôeh, zij loochenden Onze dienaar, en zij zeiden: "Een bezetene!" En hij werd verbannen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-10
54/Al-Qamar-10: Waarop hij zijn Heer aanriep (en zei:) "Ik ben verslagen, help daarom."
Luister Koran: 54/Al-Qamar-11
54/Al-Qamar-11: Wij openden toen de poorten van de hemel met neergietend water.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-12
54/Al-Qamar-12: En Wij deden bronnen uit de aarde barsten, waarna de wateren elkaar ontmoetten volgens een beschikking die waarlijk bepaald was.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-13
54/Al-Qamar-13: En Wij droegen hem op een vaartuig van planken en (houten) pinnen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-14
54/Al-Qamar-14: Dat voer onder Ons toezicht, als beloning voor degene die werd verworpen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-15
54/Al-Qamar-15: En voorzeker, Wij lieten het achter als een teken, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-16
54/Al-Qamar-16: En hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-17
54/Al-Qamar-17: En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-18
54/Al-Qamar-18: (Het volk van) de 'Âd loochende en hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-19
54/Al-Qamar-19: Voorwaar, Wij zonden een verwoestende wind over hen, op een langdurige zwaarmoedige dag.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-20
54/Al-Qamar-20: Die de mensen wegrukte alsof zij ontwortelde palmbomen waren.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-21
54/Al-Qamar-21: Hoe was Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-22
54/Al-Qamar-22: En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-23
54/Al-Qamar-23: (Het volk van) de Tsamôed loochende de waarschuwingen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-24
54/Al-Qamar-24: En zij zeiden toen: "Zullen wij één mens van ons volgen? Voorwaar, dan zouden wij in dwaling en in een toestand van krankzinnigheid verkeren.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-25
54/Al-Qamar-25: Is de vermaning juist aan hèm onder ons neergezonden, terwijl hij een schaamteloze leugenaar is?"
Luister Koran: 54/Al-Qamar-26
54/Al-Qamar-26: Zij zullen weten wie de schaamteloze leugenaar is.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-27
54/Al-Qamar-27: Wij zullen de vrouwtjeskameel zenden als een beproeving voor hen, let daarom op hen (O Shâlih) en wees geduldig.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-28
54/Al-Qamar-28: En bericht hun dat het water onder hen (en de kameel) verdeeld moet worden. Ieder een dronk, om de beurt.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-29
54/Al-Qamar-29: Zij riepen toen hun metgezel, die overmoedig werd en (haar) slachtte.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-30
54/Al-Qamar-30: Hoe was toen Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-31
54/Al-Qamar-31: Voorwaar, Wij zonden één bliksemslag, waarop zij als dorre takken voor veevoer werden.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-32
54/Al-Qamar-32: En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-33
54/Al-Qamar-33: Het volk van Lôeth loochende de waarschuwingen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-34
54/Al-Qamar-34: Voorwaar, Wij zonden vulkanische stenen over hen, behalve over de familie van Lôeth. Wij redden hen in het laatste gedeelte van de nacht.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-35
54/Al-Qamar-35: Als een gunst van Ons. Zo belonen Wij wie dankbaar is.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-36
54/Al-Qamar-36: En voorzeker, Hij (Lôeth) waarschuwde hen voor Onze harde greep, maar zij twijfelden aan de waarschuwingen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-37
54/Al-Qamar-37: En voorzeker, zij probeerden zijn gasten over te halen (tot hun begeerten), waarop Wij hen blind maakten. (En Allah zei:) "Proeft dan Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing."
Luister Koran: 54/Al-Qamar-38
54/Al-Qamar-38: En voorzeker, een blijvende bestraffing kwam in de ochtend van de volgende dag tot hen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-39
54/Al-Qamar-39: Proeft dan Mijn bestraffing en Mijn waarschuwing.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-40
54/Al-Qamar-40: En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-41
54/Al-Qamar-41: En voorzeker, tot Fir'aun kwamen waarschuwingen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-42
54/Al-Qamar-42: Zij loochenden alle Tekenen van Ons, waarop Wij hen grepen met de greep van een machtige geweldige.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-43
54/Al-Qamar-43: Zijn de ongelovigen onder jullie beter dan diegenen van hen (bovengenoemden), of hebben jullie een vrijbrief in de vroegere Schriften?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-44
54/Al-Qamar-44: Of zeggen zij: "Wij vormen één (groep) die zal overwinnen (van Moehammad)."
Luister Koran: 54/Al-Qamar-45
54/Al-Qamar-45: De groep zal verslagen worden en zij zullen vluchten.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-46
54/Al-Qamar-46: Nee, het Uur is hun belofte, en het Uur is het verschrikkelijkst en het bitterst.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-47
54/Al-Qamar-47: Voorwaar, de misdadigers verkeren in dwaling en in de Hel.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-48
54/Al-Qamar-48: Op de Dag dat zij naar de Hel gesleept worden op hun gezichten, zal gezegd worden: "Proeft de aanraking van de Hel (Saqar)."
Luister Koran: 54/Al-Qamar-49
54/Al-Qamar-49: Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde maatgeving geschapen.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-50
54/Al-Qamar-50: En Ons bevel is niets meer dan één Woord, als een oogwenk.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-51
54/Al-Qamar-51: En voorzeker, Wij hebben jullie soortgenoten vernietigd, is er dan iemand die er lering uit trekt?
Luister Koran: 54/Al-Qamar-52
54/Al-Qamar-52: En alle dingen die zij doen, staan in Schriften.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-53
54/Al-Qamar-53: En al het kleine en het grote is vastgelegd.
Luister Koran: 54/Al-Qamar-54
54/Al-Qamar-54: Voorwaar, de Moettaqôen verblijven in Tuinen en rivieren (het Paradijs).
Luister Koran: 54/Al-Qamar-55
54/Al-Qamar-55: In een waarachtige verblijfplaats, bij een machtige Heerser.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: