KAMER Suresi, 54-KAMER Suresi (Kur'an: Sure-54-Ay)

54/KAMER-1: İkterabetis sâatu ven şakkal kamer(kameru)., 54/KAMER-2: Ve in yerav âyeten yu’ridû ve yekûlû sihrun mustemirrun., 54/KAMER-3: Ve kezzebû vettebeû ehvâehum ve kullu emrin mustekırrun.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

KAMER Suresi, 54-KAMER Suresi (Kur'an: Sure-54-Ay)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 54/KAMER-1
54/KAMER-1: Saat yaklaştı ve Kamer (Ay) yarıldı.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-2
54/KAMER-2: Ve onlar, bir mucize görseler, yüz çevirirler. Ve bu “Sürekli bir sihirdir.” derler.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-3
54/KAMER-3: Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tâbî oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-4
54/KAMER-4: Ve andolsun ki onlara, içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-5
54/KAMER-5: (Bu haberler), son derece baliğ (açık) hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-6
54/KAMER-6: Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi, (onları) korkunç dehşetli bir şeye çağıracak.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-7
54/KAMER-7: Kabirlerden, gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar, etrafa yayılan çekirgeler gibidir.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-8
54/KAMER-8: Davetçiye doğru koşan kâfirler: “Bu, çok zor bir gün.” diyecekler.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-9
54/KAMER-9: Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu (Hz. Nuh’u) yalanladılar. “O, mecnundur.” dediler. Ve cefa edilerek (tebliğden) men edildi.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-10
54/KAMER-10: Sonunda, Rabbine dua etti: “Muhakkak ki ben, mağlûp olanım. Öyleyse intikam al.”
Kur'an Dinle: 54/KAMER-11
54/KAMER-11: Bunun üzerine, semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-12
54/KAMER-12: Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular, taktir edilmiş olan emir üzerine birleşti.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-13
54/KAMER-13: Ve onu, perçinlenmiş levhalardan oluşan (gemi) üzerinde taşıdık.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-14
54/KAMER-14: (Gemi) gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu, inkâr edilmiş olana (Hz. Nuh’a) bir mükâfat olarak.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-15
54/KAMER-15: Ve andolsun ki Biz, onu (o gemiyi) bir âyet (ibret) olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-16
54/KAMER-16: Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-17
54/KAMER-17: Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı, zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-18
54/KAMER-18: Ad (kavmi) de yalanladı. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-19
54/KAMER-19: Muhakkak ki Biz, onların üzerine uğursuzluğu (felâketleri), gün boyu devam eden sarsaran rüzgârı (çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga) gönderdik.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-20
54/KAMER-20: (Öyle bir rüzgâr ki) insanları, sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi (havaya fırlatıp) atar.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-21
54/KAMER-21: Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-22
54/KAMER-22: Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-23
54/KAMER-23: Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-24
54/KAMER-24: O zaman şöyle dediler: “Bizden biri olan bir beşere mi? Biz, ona mı tâbî olacağız? O taktirde muhakkak ki biz, gerçekten dalâlet ve çılgınlık içinde oluruz.”
Kur'an Dinle: 54/KAMER-25
54/KAMER-25: Zikir, aramızdan ona mı ilka edildi (ulaştırıldı)? Hayır o, haddini aşan bir yalancıdır.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-26
54/KAMER-26: Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-27
54/KAMER-27: Muhakkak ki, onlara fitne (imtihan) olsun diye o dişi deveyi gönderen Biziz. Artık onları gözle (akıbetlerini bekle) ve sabret.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-28
54/KAMER-28: (Beldedeki) suyun, (deve ile) onlar arasında taksim edildiğini (nöbetleşe içileceğini) onlara haber ver. İçecek olanların hepsi, sırası gelince hazır olur.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-29
54/KAMER-29: Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar (deveyi öldürmesini istediler). Bunun üzerine o, ileri atıldı sonra da (onu) kesti.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-30
54/KAMER-30: Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-31
54/KAMER-31: Muhakkak ki Biz, onların üzerine tek bir sayha (korkunç ses dalgası) gönderdik. Böylece onlar, ufalanmış kuru ot gibi oldular.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-32
54/KAMER-32: Ve andolsun ki Biz, Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-33
54/KAMER-33: Lut (A.S)’ın kavmi de uyarıları yalanladı.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-34
54/KAMER-34: Muhakkak ki Biz, onların üzerine helâk edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut (A.S)’ın ailesi hariç, onları kurtardık.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-35
54/KAMER-35: Katımızdan bir ni’met olarak, şükreden kimseyi işte Biz, böyle mükâfatlandırırız.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-36
54/KAMER-36: Ve andolsun ki, Lut (A.S), onları “şiddetli azabımızla yakalamamız” konusunda uyardı. Fakat onlar, bu uyarılardan şüphe ettiler.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-37
54/KAMER-37: Ve andolsun ki, kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı (uyarılarımı) ve azabımı tadın!
Kur'an Dinle: 54/KAMER-38
54/KAMER-38: Ve andolsun ki, onları sabahleyin daimî bir azap yakaladı.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-39
54/KAMER-39: Öyleyse inzarımı (uyarılarımı) ve azabımı tadın!
Kur'an Dinle: 54/KAMER-40
54/KAMER-40: Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-41
54/KAMER-41: Ve andolsun ki, firavun ailesine de uyarılar geldi.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-42
54/KAMER-42: Âyetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık (helâk ettik).
Kur'an Dinle: 54/KAMER-43
54/KAMER-43: (Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz, onlardan (yalanlayan kavimlerden) daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavî kitaplarda beraat mı var?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-44
54/KAMER-44: Yoksa: “Biz, hepimiz yardımlaşan (yenilmeyen) bir toplumuz.” mu diyorlar?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-45
54/KAMER-45: Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler (kaçacaklar).
Kur'an Dinle: 54/KAMER-46
54/KAMER-46: Hayır, onlara vaadedilen (azap), o saattir (kıyâmet vaktidir). Ve o saat, daha korkunç ve daha dehşetlidir.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-47
54/KAMER-47: Muhakkak ki mücrimler (suçlular), dalâlet ve çılgınlık içindedir.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-48
54/KAMER-48: O gün yüz üstü (sürünerek) ateşe sürüklenirler. “Sekarın (alevli ateşin) dokunuşunu tadın!” (denir).
Kur'an Dinle: 54/KAMER-49
54/KAMER-49: Muhakkak ki Biz, herşeyi, bir kaderle (takdir edilmiş olarak) yarattık.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-50
54/KAMER-50: Ve Bizim emrimiz, tek bir emirden başka bir şey değildir, gözün bir anlık bakışı gibidir.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-51
54/KAMER-51: Ve andolsun ki, sizin gibi olanları helâk ettik. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
Kur'an Dinle: 54/KAMER-52
54/KAMER-52: Ve onların yaptıkları herşey (semavî) kitaplarda vardır.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-53
54/KAMER-53: Ve küçük büyük herşey yazılmıştır.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-54
54/KAMER-54: Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve nehir kenarlarındadır.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-55
54/KAMER-55: Kudret Sahibi Melik’in huzurunda, sadıklar makamındadır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: