ал-Камар, Сура Луната (Коран: Сура 54-ал-Камар)

54/ал-Камар-1: Иктeрeбeтис саaту уeн шaккaл кaмeр(кaмeру). , 54/ал-Камар-2: Уe ин йeрeу яeтeн ю’ридууe йeкулу сихрун мустeмирр(мустeмиррун)., 54/ал-Камар-3: Уe кeззeбу уeттeбeу eхуаeхум уe куллу eмрин мустeкърр(мустeкъррун).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Камар, Сура Луната (Коран: Сура 54-ал-Камар)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 54/ал-Камар-1
54/ал-Камар-1: Наближи Часът и се разцепи Луната.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-2
54/ал-Камар-2: А те, видят ли знамение се отдръпват и казват: “Това е само продължителна магия”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-3
54/ал-Камар-3: И отрекоха, и последваха пороците на душите си. Но всяко дело има край.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-4
54/ал-Камар-4: И кълна се, че при тях дойдоха вести, които да ги възпрат.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-5
54/ал-Камар-5: (Тези вести са) изпълнени с мъдрост (поука). ­Въпреки това, от предупрежденията нямаше полза.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-6
54/ал-Камар-6: Затова се отвърни от тях! И в този ден зовящият ще ги призове към нещо ужасно.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-7
54/ал-Камар-7: С уплашен поглед ще излязат от гробовете си и ще са като пръснати скакалци.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-8
54/ал-Камар-8: Забързани към зовящия, неверниците ще кажат: “Това е един много тежък ден”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-9
54/ал-Камар-9: Преди тях народът на Нух (Ной) също отрече. Отрекоха Нашия раб (Ной) и казаха: “Той е луд!” и бе прогонен с крясъци.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-10
54/ал-Камар-10: И накрая призова той своя Господ: “Наистина аз съм победен, помогни ми и вземи отмъщение”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-11
54/ал-Камар-11: И така разтворихме Ние вратите на небето за струяща вода.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-12
54/ал-Камар-12: И сторихме да бликнат извори от земята, и водите се срещнаха за предопределена повеля.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-13
54/ал-Камар-13: А него понесохме върху (Ковчега от) дъски.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-14
54/ал-Камар-14: И плаващ пред очите Ни ­мина (Ковчегът), като възнаграждение за онзи, който бе отречен.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-15
54/ал-Камар-15: И оставихме това (Ковчега) за знамение (поука), но има ли кой да се поучи от това?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-16
54/ал-Камар-16: И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-17
54/ал-Камар-17: И кълна се, че сторихме Корана лесен за споменаване и прославяне (името на Аллах), но има ли кой да се поучи?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-18
54/ал-Камар-18: И адитите отричаха. И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-19
54/ал-Камар-19: Изпратихме срещу тях вихър в ден на непрестанно злочестие.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-20
54/ал-Камар-20: (Такъв вихър) изтръгващ хората, сякаш са стволове на изскубнати фурми.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-21
54/ал-Камар-21: Тогава какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-22
54/ал-Камар-22: И кълна се, че сторихме Корана лесен за споменаване и прославяне (името на Аллах), но има ли кой да се поучи?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-23
54/ал-Камар-23: И самудяните отричаха предупрежденията.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-24
54/ал-Камар-24: И тогава рекоха: “Нима ще последваме човек от нас? Тогава ние ще изпаднем в заблуда и безумие.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-25
54/ал-Камар-25: Нима сред нас на него бе разкрито Поучението? Не, той е само един надменен лъжец”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-26
54/ал-Камар-26: Утре ще научат кой е надменен лъжец.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-27
54/ал-Камар-27: И изпратихме им Ние женската камила като изпитание за тях. Вече ги наблюдавай и търпи!
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-28
54/ал-Камар-28: И ги извести, че водата е поделена между (нея и) тях! И пиенето на всеки е разпределено.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-29
54/ал-Камар-29: Но след време извикаха техен другар и той се зае, и я закла.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-30
54/ал-Камар-30: Тогава какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-31
54/ал-Камар-31: И изпратихме срещу тях само един вик и станаха като сухите сламки на сеното.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-32
54/ал-Камар-32: И кълна се, че сторихме Корана лесен за споменаване и прославяне (името на Аллах), но има ли кой да се поучи?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-33
54/ал-Камар-33: И народът на Лот взеха за лъжа предупрежденията.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-34
54/ал-Камар-34: И изпратихме срещу тях мощен ураган, освен за семейството на Лот. Спасихме ги на развиделяване.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-35
54/ал-Камар-35: Ето така даваме от Нашите блага на онзи, който е признателен.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-36
54/ал-Камар-36: И наистина Лот ги бе предупредил за Нашето голямо мъчение, но те се усъмниха в предупреждението.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-37
54/ал-Камар-37: И поискаха от него да ги допусне до гостите си, и така ослепихме очите им. Тогава вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-38
54/ал-Камар-38: И рано сутринта ги сполетя трайно мъчение.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-39
54/ал-Камар-39: Тогава вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-40
54/ал-Камар-40: И кълна се, че сторихме Корана лесен за споменаване и прославяне (името на Аллах), но има ли кой да се поучи?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-41
54/ал-Камар-41: Предупреждения дойдоха и при хората на Фараона.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-42
54/ал-Камар-42: И те взеха за лъжа всичките Ни знамения. Затова ги сграбчихме, както подобава на Всесилния, Всемогъщия.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-43
54/ал-Камар-43: (О, жители на Мека) нима вашите неверници са по-добри от тях (народите, които отрекоха) или за вас има оневиняване в Писанията?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-44
54/ал-Камар-44: Или казват: “Не сме ли ние непобедима общност”?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-45
54/ал-Камар-45: Много скоро ще бъдат разгромени и ще обърнат гръб в бягство.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-46
54/ал-Камар-46: Не, обещаното им (мъчение) е този час. И този час е най-злочестият и най-горчивият.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-47
54/ал-Камар-47: И наистина престъпниците са в заблуда и безумие.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-48
54/ал-Камар-48: В този Ден, когато бъдат влачени по лице в огъня се казва: “Вкусете допира на пламтящия огън”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-49
54/ал-Камар-49: Наистина Ние всяко нещо сътворихме с една мярка (съдба).
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-50
54/ал-Камар-50: И Нашата повеля е една и е колкото едно мигане на окото.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-51
54/ал-Камар-51: И вече погубихме подобните на вас. Но има ли кой да се поучи от това?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-52
54/ал-Камар-52: И всяко нещо, което те са вършили, го има в Писанията.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-53
54/ал-Камар-53: Всичко, малко или голямо, е записано.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-54
54/ал-Камар-54: И наистина притежателите на таква (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) ще бъдат сред градините на Рая и покрай реки.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-55
54/ал-Камар-55: Пред Всемогъщия Създател, на поста на верните.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: