ал-Ахзаб, Сура Съюзените племена (Коран: Сура 33-ал-Ахзаб)

33/ал-Ахзаб-1: Я eюхeн нeбиюттeкиллахe уe ля тутъил кяфиринe уeл мунафикин(мунафикинe), иннaллахe канe aлимeн хaкима(хaкимeн)., 33/ал-Ахзаб-2: Уeттeби’ ма юха илeйкe мин рaббик(рaббикe), иннaллахe канe бима тa’мeлунe хaбира(хaбирeн)., 33/ал-Ахзаб-3: Уe тeуeккeл aляллах(aляллахи) уe кeфа биллахи уeкила(уeкилeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Ахзаб, Сура Съюзените племена (Коран: Сура 33-ал-Ахзаб)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-1
33/ал-Ахзаб-1: О, Пророче, бъди притежател на таква (богобоязън; бой се да не изгубиш милостта на Аллах) и не се подчинявай на неверниците и лицемерите! Наистина Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-2
33/ал-Ахзаб-2: И следвай онова, което ти разкрива твоят Господ! Наистина Аллах е Сведущ за вашите дела.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-3
33/ал-Ахзаб-3: И се уповавай на Аллах! Аллах е достатъчен като покровител.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-4
33/ал-Ахзаб-4: Аллах не направи (създаде) две сърца в гърдите на един човек. И Той не ви е отредил да станат съпругите ви ваши майки (които искате да отхвърлите), оприличавайки ги на своите майки. И не е отредил осиновените от вас деца да са ваши. Това са само думи, изречени от вас. Аллах казва истината и ви напътва към правия път (водещ до Него).
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-5
33/ал-Ахзаб-5: И назовавайте ги (осиновените) по прякора на бащите им! Това е по-справедливо при Аллах. А ако не знаете бащите им, те тогава са ваши братя и другари във вашата вяра. И нямате грях за онова, което сте объркали, но за онова, което вашите сърца (умишлено) са крояли (има грях). И Аллах е Опрощаващ (превръщащ греховете ви в добрини), Милосърден.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-6
33/ал-Ахзаб-6: И Пророкът е по-близък за вярващите от душите им, и съпругите Му са техни майки. И роднините, според Книгата на Аллах, са по-близки едни за други, отколкото вярващите и преселниците. Освен добрината извършена към приятели. Ето това е предписано стих по стих в Книгата.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-7
33/ал-Ахзаб-7: И тогава, когато Ние бяхме взели обет от пророците, и от теб, и от Нух (Ньой), и Ибрахим (Авраам), и Муса (Моисей), и Иса (Исус), сина на Мариам приехме тежък обет.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-8
33/ал-Ахзаб-8: И за да пита правдивите за тяхната правдивост, и да приготви болезнено мъчение за неверниците.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-9
33/ал-Ахзаб-9: О, вярващи (желаещи да срещнат Лика на Аллах), спомнете си за благодатта, дарена ви от Аллах. И насреща ви бяха настъпили войски, и тогава Ние пратихме срещу тях вятър и войски, които не виждате. И Аллах е зрящ за вашите дела.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-10
33/ал-Ахзаб-10: И когато те настъпиха отгоре и отдолу срещу вас, и когато погледите се вцепениха и сърцата заседнаха в гърлото, допуснахте за Аллах различни догадки.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-11
33/ал-Ахзаб-11: Там вярващите бяха изпитани и бяха разтърсени със силно сътресение.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-12
33/ал-Ахзаб-12: И лицемерите, и онези, в чиито сърца имаше болест, рекоха: “Аллах и Неговият Пратеник не ни обещаха нищо друго, освен измама.”
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-13
33/ал-Ахзаб-13: И една група от тях: “О, жители на Ясриб (Медина), няма място тук за вас, върнете се!” И част от тях молеха Пророка за разрешение : “Наистина нашите домовете са незащитени.” А къщите им бяха защитени, но искаха да избягат (от войната).
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-14
33/ал-Ахзаб-14: И ако се беше нахлуло срещу тях от всички краища (на града), и после да бяха подтикнати към безпорядък, несъмнено щяха да го направят. И малка част само щяха да останат.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-15
33/ал-Ахзаб-15: И кълна се, че преди бяха дали обет на Аллах, че не ще обърнат гръб. И обетът пред Аллах е голяма отговорност.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-16
33/ал-Ахзаб-16: Кажи им: “Ако бягате от смъртта или да не бъдете убити, не ще ви е от полза бягството. И тогава ще бъдете оставени да се наслаждавате само за кратко.”
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-17
33/ал-Ахзаб-17: Кажи им: “И ако Аллах пожелае вреда или милост за вас, кой ще ви предпази от Него?” И те не ще намерят нито покровител, нито избавител, освен Аллах.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-18
33/ал-Ахзаб-18: И Аллах несъмнено знаеше кои възпрепятстваха сред вас (помощта за Пророка) и кои казваха на своите братя: “Хайде, елате при нас!” И те, освен малка част от тях, не биха дошли на война. ­
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-19
33/ал-Ахзаб-19: И са скъперници спрямо вас. И когато страхът ги покрие, виждаш как гледат към теб, въртейки очи като някой изпаднал в несвяст пред смъртта. Доколкото за добрината, те ви нападат с остри слова (лъжливи). Именно тези не са вярващи и заради това Аллах провали делата им (не ги призна), и за Аллах това е много лесно.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-20
33/ал-Ахзаб-20: И те (лицемерите) смятат, че съюзените племена не са отишли, и ако племената бяха дошли, биха се слели сред бедуините, за да питат за вести от вас. Но дори да бяха сред вас, само малка част от тях щяха да се сражават.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-21
33/ал-Ахзаб-21: И кълна се, че у Пратеника на Аллах има великолепен пример за вас,­ за всеки, който се надява на Аллах и на Сетния ден (денят на срещата с Лика), и за тези, които споменават Аллах много.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-22
33/ал-Ахзаб-22: И когато вярващите видяха (вражеските) племената, рекоха: “Това е (победата), която ни обещаха Аллах и Неговият Пратеник. Аллах и Неговият Пратеник казаха истината.” И това увеличи само вярата, покорство и отдадеността им.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-23
33/ал-Ахзаб-23: И една част от вярващите мъже останаха предани на своя обет към Аллах (да се борят докато умрат за Аллах). И така една част от тях изпълниха дълга си (станаха шехит), а други още чакат (това). И те с нищо не измениха (на обета си).
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-24
33/ал-Ахзаб-24: (И това е) за да награди Аллах преданите за предаността им и да накаже лицемерите или да им приеме покаянието, ако пожелае. Наистина Аллах е Опрощаващ (превръщаш греховете в добрини), Милосърден.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-25
33/ал-Ахзаб-25: И Аллах върна обратно неверниците с тяхната ярост и те не получиха (не спечелиха) никакво благо. Достатъчен бе Аллах за вярващите (като ги направи победители) в сражението. И Аллах е Всесилен, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-26
33/ал-Ахзаб-26: И онези от хората на Писанието, които подкрепяха (неверниците), ги смъкна от техните крепости и хвърли в сърцата им страх. И една част ги убивахте, а друга пленявахте.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-27
33/ал-Ахзаб-27: И (Той) ви направи наследници на държавите им, домовете им, имотите им и на земите им, на които още не сте стъпили. И Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-28
33/ал-Ахзаб-28: О, Пророче, кажи на своите съпруги: “Ако желаете земния живот и неговата украса, елате да ви дам (което искате) и да ви освободя с една добра раздяла!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-29
33/ал-Ахзаб-29: А ако желаете Аллах и Неговия Пратеник, и Сетния дом, то тогава Аллах наистина е приготвил за благодетелните сред вас огромна награда.”
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-30
33/ал-Ахзаб-30: О, жени на Пророка, която дойде с явно безсрамие (извърши блудство/зло), мъчението й ще бъде удвоено. И това за Аллах е лесно.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-31
33/ал-Ахзаб-31: И която от вас се покори (от сърце се отдаде) на Аллах и на Неговия Пратеник, и върши праведни дела (прочистващи пороците на душата), ще й въздадем двойна отплата. И приготвихме за нея щедро препитание.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-32
33/ал-Ахзаб-32: О, жени на Пророка, вие не сте като другите жени. Ако сте притежатели на таква (богобоязън; ако се боите да не изгубите милостта на Аллах), не говорете нежно (привличащо мъжете), та да не закопнее онзи, в чието сърце има болест. И казвайте подобаващи (сериозни) слова!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-33
33/ал-Ахзаб-33: И пребивавайте в домовете си, и не се показвайте, както се показваха жените по времето на невежеството, и отслужвайте молитвата, и давайте милостинята. Покорете се на Аллах и на Неговия Пратеник! О, семейство (на пророка), Аллах желае да махне от вас греховете ви и иска напълно да ви пречисти.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-34
33/ал-Ахзаб-34: И споменвайте знаменията на Аллах, които четете в домовете си и мъдростта също. Наистина Аллах е Всепроникващ, Сведущ.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-35
33/ал-Ахзаб-35: За истинските мюсюлмани – мъже и жени (отдадени на Аллах), вярващите мъже и жени, обвързаните от сърце към Пророка мъже и жени, правдивите мъже и жени, търпеливите мъже и жени, смирените мъже и жени, раздаващите милостиня мъже и жени, говеещите мъже и жени, пазещите честта си мъже и жени, често споменаващите Аллах мъже и жени, Аллах е приготвил опрощение и огромна награда.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-36
33/ал-Ахзаб-36: И когато Аллах и Неговият Пратеник отсъдят някакво дело, вярващите мъже и жени нямат право на избор в това дело. А който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, той вече е явна заблуда.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-37
33/ал-Ахзаб-37: И беше казал на онзи, когото Аллах облагодетелства, и ти го облагодетелства: “Задръж съпругата си при себе си (не я оставяй) и бъди притежател таква (богобоязън; бой се да не изгубиш милостта на Аллах)!” И скри в душата си онова, което Аллах разкри и се притесняваше от хората, а Аллах заслужава повече да се притесняваш от Него. И когато Зейд се раздели с тази жена, Ние те оженихме за нея, за да нямат вярващите притеснение със съпругите на осиновените си деца, след като те са се разделили с тях. (И така) повелята на Аллах бе изпълнена.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-38
33/ал-Ахзаб-38: И за Пророка няма труност за онова, което Аллах му е наложил (да изпълни). Такъв бе обичаят на Аллах и спрямо предишните. Повелята на Аллах е само една предопределена (сбъдваща се) съдба.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-39
33/ал-Ахзаб-39: И те (пророците), оповестяват посланията на Аллах и изпитват отдаденост към Него, и не се боят от никого, освен от Аллах. И Аллах е достатъчен за равносметка.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-40
33/ал-Ахзаб-40: Мохамед не е баща на никого от вашите мъже, но е Пратеник на Аллах и е последният от Пророците. И Аллах знае всяко нещо.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-41
33/ал-Ахзаб-41: О, вярващи, споменавайте много (повече от половината на деня) името на Аллах!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-42
33/ал-Ахзаб-42: И прославяйте Го сутрин и вечер!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-43
33/ал-Ахзаб-43: Той е, Който за да ви изведе (душите ви) от тъмнина към светлина, ви изпраща салават (светлина), и Той и Неговите ангели. И Той е Милосърден към вярващите.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-44
33/ал-Ахзаб-44: И в деня на срещата (с Аллах) тяхната награда е “Мир!”. И За тях е приготвена щедра награда.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-45
33/ал-Ахзаб-45: О, Пророче, наистина Ние те изпратихме като свидетел, благовестител и предупредител.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-46
33/ал-Ахзаб-46: И с Неговото позволение (те пратихме) като канещ към Аллах и като озаряващ светилник.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-47
33/ал-Ахзаб-47: И възрадвай вярващите, и наистина за тях ще има голяма благодат от Аллах!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-48
33/ал-Ахзаб-48: И не се подчинявай на неверниците и лицемерите, и отмини обидите им, и се уповавай на Аллах! И Аллах (ти) е достатъчен като покровител.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-49
33/ал-Ахзаб-49: О, вярващи (желаещи да достигнат Лика на Аллах), когато се ожените за вярващи жени, после им дадете развод, преди да сте ги докоснали, тогава нямате към тях срок за изчакване. После ги възнаградете и ги освободете с добро!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-50
33/ал-Ахзаб-50: О, Пророче, разрешихме ти за съпруги онези, на които си дал задължителната плата, и под твое владение намиращи се от твоята десница пленнички, които Аллах ти е дарил, и дъщерите на чичовците ти, и дъщерите на лелите ти, и дъщерите на вуйчовците ти, които се преселиха с теб. И (без зестра ти е позволена) всяка вярваща жена, ако отдаде душата си на Пророка и Пророка пожелае да се ожени за нея - единствено за теб, а не за другите вярващи. И знаем Ние какво им наложихме като повеля относно техните съпруги и онези, които десниците им владеят. (Това е) за да няма притеснение (трудност) за теб. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-51
33/ал-Ахзаб-51: И ти можеш да отсрочиш, която от тях пожелаеш и да приютиш при себе си която пожелаеш. И не е грях за теб да приемеш, която поискаш от онези, които си отсрочил. И това е най-подходящото за тях, за да се радват и да не скърбят, и да са доволни всички от онова, което си им дал. И Аллах знае това, що е в сърцата ви. Аллах е Всезнаещ, Всеблаг.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-52
33/ал-Ахзаб-52: И след това (други жени), освен владените от десницата ти, не са ти разрешени, нито ти е разрешено да да ги подменяш (със съпруги), дори да са те възхитили красотата си. И Аллах всяко нещо наблюдава.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-53
33/ал-Ахзаб-53: О, вярващи (желаещи да достигнат Лика на Аллах), не влизайте в домовете на Пророка, (и ако сте влезли) не чакайте да се сготви, но ако ви поканят влезте и когато се нахраните, разотидете се, без да се заседявате в разговори (без позволение)! Това наистина би било безпокойство за Пророка. Въпреки това той се свени от вас, но Аллах не се свени от истината. И ако питате жените му за някоя вещ, помолете ги иззад завеса! Това е по-чисто и за вашите сърца, и за техните сърца. И не би било разрешено да огорчавате Пратеника на Аллах, нито да се жените някога за някоя от съпругите му след него! И наистина това е огромно (прегрешение) пред Аллах.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-54
33/ал-Ахзаб-54: И дори да разкриете нещо или да го скриете, наистина Аллах всяко нещо знае най-добре.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-55
33/ал-Ахзаб-55: И няма грях за (жените на Пророка) да се показват пред бащите им, синовете им, братята им, синовете на братята им, синовете на сестрите им, пред жените (вярващи) и пред владените от техните десници. И бъдете притежатели на таква (богобоязън; бойте се да не изгубите милостта на Аллах)! Наистина Аллах на всяко нещо е свидетел.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-56
33/ал-Ахзаб-56: Наистина Аллах и Неговите ангели благославят Пророка. О, вярващи (желаещи да достигнат Лика на Аллах приживе), благославяйте Го и вие, и Го благославяйте с отдаденост (към Него)!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-57
33/ал-Ахзаб-57: А които огорчават Аллах и Неговия Пратеник, Аллах ги проклина и в земния живот и в отвъдния, и за тях приготви унизително мъчение.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-58
33/ал-Ахзаб-58: И които огорчават вярващите мъже и жени незаслужено, то те се нагърбват с клевета и явен грях.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-59
33/ал-Ахзаб-59: О, Пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да се покрият (с покривалата си). Това е по-подходящото за тях, за да бъдат разпознати и да не ги огорчават. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-60
33/ал-Ахзаб-60: И ако лицемерите и онези, в чиито сърца има болест, и разпространителите на слухове в града не престанат, то ще те подбудим срещу тях. После там, освен кратко време, не ще могат да съжителстват с теб.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-61
33/ал-Ахзаб-61: И прокълнатите, където и да бъдат намерени, ще бъдат сграбчени и напълно изтребени.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-62
33/ал-Ахзаб-62: Такъв е обичаят на Аллах и спрямо отминалите преди, и не ще откриеш промяна в системата на Аллах.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-63
33/ал-Ахзаб-63: Хората те питат за Часа (големия Ден). Кажи им:“Знанието за него е единствено при Аллах.” И не ти бе казано. А може би Часът е наближил.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-64
33/ал-Ахзаб-64: И наистина Аллах прокле неверниците и приготви за тях Пламъците (на Ада).
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-65
33/ал-Ахзаб-65: И там ще пребивават вечно, и не ще намерят (там) ни покровител, ни избавител.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-66
33/ал-Ахзаб-66: И в Деня, когато лицата им бъдат преобръщани (от една страна на друга) в Огъня, ще рекат: “Да бяхме се покорили на Аллах и на Пратеника Му!”
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-67
33/ал-Ахзаб-67: И ще кажат обитателите на Ада: “Господи наш, наистина ние се покорихме на своите (религиозни) управници и (обществени) големци, и така се отклонихме от Твоя път (водещ към Теб).
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-68
33/ал-Ахзаб-68: Господи наш, на тях им въздай двойно от мъчението и ги прокълни с голямо проклятие.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-69
33/ал-Ахзаб-69: О, вярващи, не бъдете като огорчаващите Муса (Моисей)! И Аллах го оневини (Муса) за онова, което говореха и бе почитан (славен) при Аллах.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-70
33/ал-Ахзаб-70: О, вярващи, бъдете притежатели на таква (богобоязън; бойте се да не изгубите милостта на Аллах), и изричайте правдиви слова!
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-71
33/ал-Ахзаб-71: (Тогава) Той ще поправи делата ви (ще ги стори чисти) и ще опрости греховете ви (ще ги превърне в добрини). И който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, той постига велико избавление.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-72
33/ал-Ахзаб-72: И наистина Ние предложихме повереното на небесата и на земята, и на планините, но те се възпротивиха да го поемат и се уплашиха от него. Ала човекът го пое, и наистина тя (душата) много угнетява и е много невежа.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-73
33/ал-Ахзаб-73: (И това е) за да накаже Аллах лицемерните мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, и да приеме покаянието на вярващите мъже и жени. И Аллах е Опрощаващ (превръщащ герховете в добрини), Милосърден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: