ал-Кахф 75-83, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-302)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-75, 18/ал-Кахф-76, 18/ал-Кахф-77, 18/ал-Кахф-78, 18/ал-Кахф-79, 18/ал-Кахф-80, 18/ал-Кахф-81, 18/ал-Кахф-82, 18/ал-Кахф-83, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-302, ал-Кахф 75-83
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-75
18/ал-Кахф-75: Рече (Хъзър): “Нали ти казах, че не ще можеш да изтърпиш заедно с мен?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-76
18/ал-Кахф-76: Рече (Муса) : “Ако после те попитам за нещо, тогава повече не ме води с теб! Ти вече ще имаш извинение от мен (за да не си с мен).”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-77
18/ал-Кахф-77: И пак тръгнаха на път, додето стигнаха при жителите на едно селище. Поискаха от жителите му да ги нахранят, а те отказаха да ги нагостят. И намериха там стена, готова да рухне. Той (Хъзър) я изправи. (Муса) рече: “Ако пожелаеше, ти би взел отплата за това (за свършената работа).”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-78
18/ал-Кахф-78: Рече (Хъзър): “Това е раздялата между мен и теб. Ще ти съобщя тълкуването на това, за което не можа да изтърпиш.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-79
18/ал-Кахф-79: Относно кораба ­ той бе на бедняци, работещи в морето, и исках да го повредя, защото зад тях имаше цар, който отнема насила всеки кораб.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-80
18/ал-Кахф-80: А относно момчето ­- родителите му бяха вярващи и се опасявахме то да не ги въвлече в произвол и неверие.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-81
18/ал-Кахф-81: И поискахме техният Господ да ги дари в замяна (на убития младеж) с по-добро и по-милосърдно.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-82
18/ал-Кахф-82: А колкото до стената ­ тя бе на две момчета-сирачета от града и имаше под нея съкровище за тях. И баща им беше праведник. И твоят Господ поиска да стигнат зрелост и да извадят съкровището си като милост от Него. А аз не по своя воля го направих (а по волята на Аллах). Такова е тълкуването на това, за което ти не можа да изтърпиш.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-83
18/ал-Кахф-83: И те питат за Зу-л-Карнайн. Кажи им: “Ще ви известя нещо за него.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: