Та ха 65-76, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-316)

Та ха: 20/Та ха-65, 20/Та ха-66, 20/Та ха-67, 20/Та ха-68, 20/Та ха-69, 20/Та ха-70, 20/Та ха-71, 20/Та ха-72, 20/Та ха-73, 20/Та ха-74, 20/Та ха-75, 20/Та ха-76, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-316, Та ха 65-76
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 20/Та ха-65
20/Та ха-65: Казаха: “О, Муса (Мойсей), ти ли ще метнеш (тоягата си) или ние да бъдем първите ?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-66
20/Та ха-66: Каза (Муса) (Мойсей): “Не, вие метнете!” И ето привидя му се от магията им как техните въжета и тояги запълзяват сякаш.
Слушайте Коран: 20/Та ха-67
20/Та ха-67: И тогава Муса (Мойсей) усети страх в себе си.
Слушайте Коран: 20/Та ха-68
20/Та ха-68: Казахме му : “Не се страхувай, ти си превъзхождащият!
Слушайте Коран: 20/Та ха-69
20/Та ха-69: И метни това, което е в десницата ти (тоягата си), то ще погълне стореното от тях. Стореното от тях е само една хитрина на магьосник. Магьосниците не ще сполучат откъдето и да идват.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-70
20/Та ха-70: След това магьосниците паднаха, свеждайки чела до земята в суджуд и казаха: “Повярвахме в Господа на Харун (Арон) и на Муса (Мойсей).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-71
20/Та ха-71: Каза (Фараонът): “Нима повярвахте, преди аз да съм ви позволил? Той наистина е над вас и той е който ви учи на магия. Тогава непременно ще отсека ръцете и краката ви на кръст, и после ще ви разпъна по столовете на фурми и така ще узнаете чие мъчение е по-силно и по-дълго.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-72
20/Та ха-72: Казаха: “Не ще те изберем пред ясните знаци, които ни се показаха, нито пред Онзи, Който ни сътвори. Отсъди, каквото ще отсъдиш! Но ти отсъждаш само тук, в земния живот.
Слушайте Коран: 20/Та ха-73
20/Та ха-73: Наистина ние повярвахме в нашия Господ, за да ни опрости греховете и магията, която ти ни принуди да сторим. И Аллах е по-добър и по-вечен.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-74
20/Та ха-74: Наистина който се яви като престъпник пред своя Господ, за него ще е Адът. Там той нито ще умре, нито ще живее.
Слушайте Коран: 20/Та ха-75
20/Та ха-75: А който дойде при Него като вярващ, като извършил праведни дела (пречистващи пороците от душата му), именно за такива са висшите степени.
Слушайте Коран: 20/Та ха-76
20/Та ха-76: Райските градините Адн, сред които реки текат. И там ще пребивават вечно. Това е въздаянието на всеки, който се е пречистил (от пороците на душата си).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: