Мариам 39-51, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-308)

Мариам: 19/Мариам-39, 19/Мариам-40, 19/Мариам-41, 19/Мариам-42, 19/Мариам-43, 19/Мариам-44, 19/Мариам-45, 19/Мариам-46, 19/Мариам-47, 19/Мариам-48, 19/Мариам-49, 19/Мариам-50, 19/Мариам-51, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-308, Мариам 39-51
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 19/Мариам-39
19/Мариам-39: И предупреди ги за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват!
Слушайте Коран: 19/Мариам-40
19/Мариам-40: Ние ще наследим земята и всички, които са по нея, и при Нас ще бъдат върнати.
Слушайте Коран: 19/Мариам-41
19/Мариам-41: И спомени в Книгата Ибрахим (Аврам). Той бе всеправдив пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-42
19/Мариам-42: Когато каза на баща си: “О, татко мой, защо служиш на онова, което нито чува, нито вижда, и не може да те избави от нищо?
Слушайте Коран: 19/Мариам-43
19/Мариам-43: О, татко мой, на мен наистина ми се яви от знанието онова, което не дойде при теб. Последвай ме, и аз ще те изведа на правия път водещ към Аллах!
Слушайте Коран: 19/Мариам-44
19/Мариам-44: О, татко мой, не служи на сатаната! Сатаната е непокорен пред Всемилостивия.
Слушайте Коран: 19/Мариам-45
19/Мариам-45: О, татко мой, страхувам се да не те засегне мъчение от Всемилостивия и да не станеш приближен на сатаната.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-46
19/Мариам-46: Рече (бащата): “Нима се отвръщаш от моите богове, о, Ибрахим (Аврам)? Ако не престанеш, ще те пребия с камъни. И искам да се отдалечиш от мене!”
Слушайте Коран: 19/Мариам-47
19/Мариам-47: Рече: “Мир на теб! Ще се моля да те опрости моят Господ. Към мен Той е благосклонен.
Слушайте Коран: 19/Мариам-48
19/Мариам-48: Оттеглям се от вас и от онова, което зовете, вместо Аллах. Аз ще зова своя Господ. Няма да се разочаровам, зовейки своя Господ.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-49
19/Мариам-49: И щом се оттегли от тях и от онова, на което служат вместо на Аллах, Ние го дарихме с Исак и Якуб, и всеки от тях сторихме пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-50
19/Мариам-50: И ги дарихме с милост от Нас, и отредихме (на потомството на Ибрахим (Аврам) голяма прослава (сред народите).
Слушайте Коран: 19/Мариам-51
19/Мариам-51: И спомени в Книгата Муса (Мойсей)! Той бе избраник и бе пратеник-пророк.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: