Maryam 39-51, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-308)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-308
share on facebook  tweet  share on google  print  
Maryam: 19/Maryam-39, 19/Maryam-40, 19/Maryam-41, 19/Maryam-42, 19/Maryam-43, 19/Maryam-44, 19/Maryam-45, 19/Maryam-46, 19/Maryam-47, 19/Maryam-48, 19/Maryam-49, 19/Maryam-50, 19/Maryam-51, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-308, Maryam 39-51
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 19/Maryam-39
19/Maryam-39: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman.
Dengar Quran: 19/Maryam-40
19/Maryam-40: Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kamilah mereka dikembalikan.
Dengar Quran: 19/Maryam-41
19/Maryam-41: Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.
Dengar Quran: 19/Maryam-42
19/Maryam-42: Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?
Dengar Quran: 19/Maryam-43
19/Maryam-43: Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
Dengar Quran: 19/Maryam-44
19/Maryam-44: Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.
Dengar Quran: 19/Maryam-45
19/Maryam-45: Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan".
Dengar Quran: 19/Maryam-46
19/Maryam-46: Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama".
Dengar Quran: 19/Maryam-47
19/Maryam-47: Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.
Dengar Quran: 19/Maryam-48
19/Maryam-48: Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku".
Dengar Quran: 19/Maryam-49
19/Maryam-49: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak, dan Ya'qub. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi.
Dengar Quran: 19/Maryam-50
19/Maryam-50: Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.
Dengar Quran: 19/Maryam-51
19/Maryam-51: Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: