Ta Ha 114-125, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-320)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-320
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ta Ha: 20/Ta Ha-114, 20/Ta Ha-115, 20/Ta Ha-116, 20/Ta Ha-117, 20/Ta Ha-118, 20/Ta Ha-119, 20/Ta Ha-120, 20/Ta Ha-121, 20/Ta Ha-122, 20/Ta Ha-123, 20/Ta Ha-124, 20/Ta Ha-125, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-320, Ta Ha 114-125
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 20/Ta Ha-114
20/Ta Ha-114: Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-115
20/Ta Ha-115: Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-116
20/Ta Ha-116: Dan (ingatlah) ketika Kami berkata kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-117
20/Ta Ha-117: Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-118
20/Ta Ha-118: Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,
Dengar Quran: 20/Ta Ha-119
20/Ta Ha-119: dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-120
20/Ta Ha-120: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
Dengar Quran: 20/Ta Ha-121
20/Ta Ha-121: Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-122
20/Ta Ha-122: Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-123
20/Ta Ha-123: Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-124
20/Ta Ha-124: Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-125
20/Ta Ha-125: Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?"
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: