Maryam 52-64, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-309)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-309
share on facebook  tweet  share on google  print  
Maryam: 19/Maryam-52, 19/Maryam-53, 19/Maryam-54, 19/Maryam-55, 19/Maryam-56, 19/Maryam-57, 19/Maryam-58, 19/Maryam-59, 19/Maryam-60, 19/Maryam-61, 19/Maryam-62, 19/Maryam-63, 19/Maryam-64, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-309, Maryam 52-64
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 19/Maryam-52
19/Maryam-52: Dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia munajat (kepada Kami).
Dengar Quran: 19/Maryam-53
19/Maryam-53: Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang nabi.
Dengar Quran: 19/Maryam-54
19/Maryam-54: Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.
Dengar Quran: 19/Maryam-55
19/Maryam-55: Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.
Dengar Quran: 19/Maryam-56
19/Maryam-56: Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.
Dengar Quran: 19/Maryam-57
19/Maryam-57: Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
Dengar Quran: 19/Maryam-58
19/Maryam-58: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
Dengar Quran: 19/Maryam-59
19/Maryam-59: Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan,
Dengar Quran: 19/Maryam-60
19/Maryam-60: kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun,
Dengar Quran: 19/Maryam-61
19/Maryam-61: yaitu surga 'Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun (surga itu) tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati.
Dengar Quran: 19/Maryam-62
19/Maryam-62: Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang.
Dengar Quran: 19/Maryam-63
19/Maryam-63: Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa.
Dengar Quran: 19/Maryam-64
19/Maryam-64: Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: