Maryam 65-76, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-310)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-310
share on facebook  tweet  share on google  print  
Maryam: 19/Maryam-65, 19/Maryam-66, 19/Maryam-67, 19/Maryam-68, 19/Maryam-69, 19/Maryam-70, 19/Maryam-71, 19/Maryam-72, 19/Maryam-73, 19/Maryam-74, 19/Maryam-75, 19/Maryam-76, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-310, Maryam 65-76
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 19/Maryam-65
19/Maryam-65: Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?
Dengar Quran: 19/Maryam-66
19/Maryam-66: Dan berkata manusia: "Betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?"
Dengar Quran: 19/Maryam-67
19/Maryam-67: Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali?
Dengar Quran: 19/Maryam-68
19/Maryam-68: Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut.
Dengar Quran: 19/Maryam-69
19/Maryam-69: Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.
Dengar Quran: 19/Maryam-70
19/Maryam-70: Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.
Dengar Quran: 19/Maryam-71
19/Maryam-71: Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
Dengar Quran: 19/Maryam-72
19/Maryam-72: Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.
Dengar Quran: 19/Maryam-73
19/Maryam-73: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang (maksudnya), niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: "Manakah di antara kedua golongan (kafir dan mukmin) yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuan(nya)?"
Dengar Quran: 19/Maryam-74
19/Maryam-74: Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap di pandang mata.
Dengar Quran: 19/Maryam-75
19/Maryam-75: Katakanlah: "Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya; sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya".
Dengar Quran: 19/Maryam-76
19/Maryam-76: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: