Maryam 65-76, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-310)

Maryam: 19/Maryam-65, 19/Maryam-66, 19/Maryam-67, 19/Maryam-68, 19/Maryam-69, 19/Maryam-70, 19/Maryam-71, 19/Maryam-72, 19/Maryam-73, 19/Maryam-74, 19/Maryam-75, 19/Maryam-76, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-310, Maryam 65-76
direction_left
direction_right
Luister Koran: 19/Maryam-65
19/Maryam-65: (Hij is de) Heer van de hemelen en de aarde en wat ertussen is: aanbid Hem daarom, en wees geduldig in het aanbidden van Hem. Ken jij iemand die am Hem gelijkwandig is?"
Luister Koran: 19/Maryam-66
19/Maryam-66: En de mens zegt: "Is het waar dat als ik sterf, ik zeker tot leven zal worden opgewekt?"
Luister Koran: 19/Maryam-67
19/Maryam-67: Herinnert de mens zich niet dat Wij hem eerder geschapen hebben, toen hij niets was?
Luister Koran: 19/Maryam-68
19/Maryam-68: Daarom, bij jouw Heer, Wij zullen hen en de Satans zeker verzamelen. Vervolgens zullen Wij ten zeker rondom de Het brengen, knielend.
Luister Koran: 19/Maryam-69
19/Maryam-69: Dan zullen Wij uit elke groep degenen plukken, die het meest in opstand kwamen tegen de Barmhartige.
Luister Koran: 19/Maryam-70
19/Maryam-70: Dan zullen Wij zeker degenen gekend doen worden, die het meest verdienen daarbinnen te gaan.
Luister Koran: 19/Maryam-71
19/Maryam-71: En er is niemand onder jullie of hij treedt daar binnen. Het is van jouw Heer een als onafwendbaar vastgesteld besluit.
Luister Koran: 19/Maryam-72
19/Maryam-72: Dan zuilen Wij hen redden die (Allah) vreesden, en Wij laten de onrechtplegers er in achter, knielend.
Luister Koran: 19/Maryam-73
19/Maryam-73: En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen, zeggen degenen die ongelovig zijn tegen degenen die gelovig zijn: "Welke van de twee groepen is op een betere plaats en in een beter gezelschap?"
Luister Koran: 19/Maryam-74
19/Maryam-74: En hoeveel generaties hebben Wij niet vóór hen vernietigd, die beter toegerust waren en (mooier in) verschijning.
Luister Koran: 19/Maryam-75
19/Maryam-75: Zeg (O Moehammad): "Wie in dwaling verkeert: de Barmhartige laat voor hem de termijn verlengen, tot wanneer zij zien wat hun aangezegd was: òf de bestraffing, òf het Uur; dan zullen zij weten wie er slecht of is wat betreft plaats, en zwakker is wat betreft een helper."
Luister Koran: 19/Maryam-76
19/Maryam-76: En Allah zal voor degenen die Leiding volgen dt Leiding vemeerderen; en de blijvende goede daden zijn heter bij jouw Heer wat betreft beloning en beter wat betreft de terugkeer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: