Maryam 52-64, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-309)

Maryam: 19/Maryam-52, 19/Maryam-53, 19/Maryam-54, 19/Maryam-55, 19/Maryam-56, 19/Maryam-57, 19/Maryam-58, 19/Maryam-59, 19/Maryam-60, 19/Maryam-61, 19/Maryam-62, 19/Maryam-63, 19/Maryam-64, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-309, Maryam 52-64
direction_left
direction_right
Luister Koran: 19/Maryam-52
19/Maryam-52: En Wij riepen hem van de rechterzijde van (de berg) Thôer en Wij brachten hem dichterbij Ons, zachtjes smekend.
Luister Koran: 19/Maryam-53
19/Maryam-53: En Wij schonken hem van Onze Barnhartigheid zijn broeder Hârôen, een Profeet.
Luister Koran: 19/Maryam-54
19/Maryam-54: En vertel in het Boek over Ismâ'îl: hij was trouw aan zijn beloften en hij was een Boodschapper, een Profeet.
Luister Koran: 19/Maryam-55
19/Maryam-55: En hij placht zijn familie de shalât en de zakât te bevelen en hij vond welbehagen bij zijn Heer.
Luister Koran: 19/Maryam-56
19/Maryam-56: En vertel in het Boek over Isrîs: hij was een oprechte, een Profeet.
Luister Koran: 19/Maryam-57
19/Maryam-57: En Wij verhieven hem in een verheven positie.
Luister Koran: 19/Maryam-58
19/Maryam-58: Zij zijn degenen die Allah begenadigd heeft onder de Profeten van de nakomelingen van Adam en degenen die Wij met Nôeh (in de ark) droegen en onder de nakomelingen van Ibrâhîm en Isrâ'îl en onder hen die Wij geleid en uitgekozen hebben. Wanneer aan ben de Verzen van de Barmhartige worden voorgedragen, buigen zij knielend neer en huilen.
Luister Koran: 19/Maryam-59
19/Maryam-59: Maar na ben volgden andere generaties, die de shalât achterwege lieten en de begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.
Luister Koran: 19/Maryam-60
19/Maryam-60: Behalve wie berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Zij zijn het die het Paradijs zullen binnentreden en hun zal geen onkel onrecht aangedaan worden.
Luister Koran: 19/Maryam-61
19/Maryam-61: Tuinen van 'Adn (het Paradijs) die de Barmhartige aan zijn dienaren in het onwaarneembare beloofde. Voorwaar, (de vervulling van) Zijn belofse vindt zeker plaats.
Luister Koran: 19/Maryam-62
19/Maryam-62: Zij zullen daarin geen onzinnige gesprekken horen, maar slechts 'Vrede' en daarin is voor hen levensonderhoud, 's ochtends en 's avonds.
Luister Koran: 19/Maryam-63
19/Maryam-63: Dat is het Paradijs dat Wij Onze dienaren die (Allah) vrezen doen erven.
Luister Koran: 19/Maryam-64
19/Maryam-64: Wij (Engelen) dalen slechts op bevel van jouw Heer neer. Aan Hem behoort alles wat voor ons is en wat achter ons is en wat ertussen is. En jouw Heer is niet vergeetachtig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: