Maryam 26-38, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-307)

Maryam: 19/Maryam-26, 19/Maryam-27, 19/Maryam-28, 19/Maryam-29, 19/Maryam-30, 19/Maryam-31, 19/Maryam-32, 19/Maryam-33, 19/Maryam-34, 19/Maryam-35, 19/Maryam-36, 19/Maryam-37, 19/Maryam-38, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-307, Maryam 26-38
direction_left
direction_right
Luister Koran: 19/Maryam-26
19/Maryam-26: Dus eet en drink en verkoel jouw ogen. Maar als jij iemand ziet, zeg dan: "Voorwaar, ik heb de Barmhartige belooft te vasten, dus zal ik vandaag tot geen mens spreken."
Luister Koran: 19/Maryam-27
19/Maryam-27: Toen ging zij naar haar volk, hem ('Îsa) dragend. Zij zeiden: "O Maryam, jij hebt iets vreemds gedaan.
Luister Koran: 19/Maryam-28
19/Maryam-28: O zuster van Hârôen, jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw."
Luister Koran: 19/Maryam-29
19/Maryam-29: Daarop wees zij naar hem. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij spreken met een baby, die nog als kind in de wieg ligt?"
Luister Koran: 19/Maryam-30
19/Maryam-30: Hij ('Îsa) zei: "Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij de Schrift gegeven en mij tot een Profeet gemaakt.
Luister Koran: 19/Maryam-31
19/Maryam-31: En Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben en Hij heeft mij bevolen de shalât te verrichten en de zamt (te betalen), zolang ik leef.
Luister Koran: 19/Maryam-32
19/Maryam-32: En om goed te zijn voor mijn moeder. En Hij heeft mij niet als een arrogante ongehoorzame gemaakt.
Luister Koran: 19/Maryam-33
19/Maryam-33: Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik tot leven word opgewekt."
Luister Koran: 19/Maryam-34
19/Maryam-34: Dat is 'Îsa, zoon van Maryam, het Woord van Waarheid waaraan zij twijfelen.
Luister Koran: 19/Maryam-35
19/Maryam-35: Het is niet passend voor Allah om een zoon te hebben, Heilig is Hij, als Hij iets bepaalt, zegt Hij er slechts tegen: "Wees," en het is.
Luister Koran: 19/Maryam-36
19/Maryam-36: (Zeg:) "En voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer: dus aanbidt Hem, dit is het rechte Pad."
Luister Koran: 19/Maryam-37
19/Maryam-37: Maar de groepen verschilden onderling van mening; dus wee hen die niet geloven getuige te zijn van de geweldige Dag.
Luister Koran: 19/Maryam-38
19/Maryam-38: Hoeveel beter zullen zij luisteren en hoeveel scherper zullen zij zien op de Dag dat zij tot Ons zullen komen! Maar de onrechtvaardigen verkeren in duidelijke dwaling.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: