Мариам 26-38, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-307)

Мариам: 19/Мариам-26, 19/Мариам-27, 19/Мариам-28, 19/Мариам-29, 19/Мариам-30, 19/Мариам-31, 19/Мариам-32, 19/Мариам-33, 19/Мариам-34, 19/Мариам-35, 19/Мариам-36, 19/Мариам-37, 19/Мариам-38, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-307, Мариам 26-38
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 19/Мариам-26
19/Мариам-26: И яж, и пий, и се радвай! И ако видиш някого от хората, отговори му със знак: “Дадох на Всемилостивия обет да се въздържам, затова днес с никого не ще говоря.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-27
19/Мариам-27: И отиде с него при своя народ, носейки го. Рекоха: “О, Мариам, ти стори нещо осъдително.
Слушайте Коран: 19/Мариам-28
19/Мариам-28: О, сестро на Харун, баща ти не беше лош човек и майка ти не беше блудница.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-29
19/Мариам-29: И посочи тя към него (към детето). Рекоха (те): “Как ще разговаряме с дете в люлка?”
Слушайте Коран: 19/Мариам-30
19/Мариам-30: Рече (бебето): “Наистина аз съм раб на Аллах. Даде ми Той Писание и ме стори пророк.
Слушайте Коран: 19/Мариам-31
19/Мариам-31: И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат , докато съм жив.
Слушайте Коран: 19/Мариам-32
19/Мариам-32: И да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Той горделив, непокорен.
Слушайте Коран: 19/Мариам-33
19/Мариам-33: И мир на мен в деня, в който съм роден, и в деня, когато ще умра, и в Деня, когато ще бъда възкресен!”
Слушайте Коран: 19/Мариам-34
19/Мариам-34: Това е Иса (Исус), синът на Мариам, ­ словото на истината, в който се съмняват.
Слушайте Коран: 19/Мариам-35
19/Мариам-35: Не подобава на Аллах да се сдобива със син. Пречист е Той! Щом реши нещо, Той само му казва: “Бъди!” И то става.
Слушайте Коран: 19/Мариам-36
19/Мариам-36: “Аллах е моят Господ и вашият Господ. Служете Нему! Това е пътят, водещ към Аллах.”
Слушайте Коран: 19/Мариам-37
19/Мариам-37: Но изпаднаха в разногласие групите помежду си. Горко на онези неверници от зрелището на великия Ден!
Слушайте Коран: 19/Мариам-38
19/Мариам-38: В деня, когато дойдат при Нас, (какви неща) ще чуят и видят! Ала угнетителите днес са (все още) в явна заблуда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: