ал-Кахф 98-110, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-304)

ал-Кахф: 18/ал-Кахф-98, 18/ал-Кахф-99, 18/ал-Кахф-100, 18/ал-Кахф-101, 18/ал-Кахф-102, 18/ал-Кахф-103, 18/ал-Кахф-104, 18/ал-Кахф-105, 18/ал-Кахф-106, 18/ал-Кахф-107, 18/ал-Кахф-108, 18/ал-Кахф-109, 18/ал-Кахф-110, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-304, ал-Кахф 98-110
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-98
18/ал-Кахф-98: Рече (Зу-л-Карнайн): “Това е милост от моя Господ, но когато дойде обещаното от моя Господ, Той ще я превърне в руини. Обещанието на моя Господ е истинно.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-99
18/ал-Кахф-99: Тогава Ние ще оставим едни от тях да се смесят с другите хора и ще се протръби с Рога, и всички ще ги съберем.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-100
18/ал-Кахф-100: В този Ден ще покажем Ада на неверниците. ­
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-101
18/ал-Кахф-101: Те са онези, върху чиито очи има покривало пред Моето напомняне и те не могат да чуят.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-102
18/ал-Кахф-102: Нима неверниците смятат, че моите раби ще приемат за покровители други, освен Мен? Ние приготвихме Ада като обиталище на неверниците.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-103
18/ал-Кахф-103: Кажи им: “Да ви известя ли за най-губещите по деяния?
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-104
18/ал-Кахф-104: Те са онези, чието старание в земния живот се погубва, а те си мислят, че вършат добри дела?”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-105
18/ал-Кахф-105: Те са онези, които отхвърлят знаменията на своя Господ и срещата с Него (на сливането на духа с Лика приживе). Техните деяния се провалиха и не ще им отдадем тежест в Деня на възкресението.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-106
18/ал-Кахф-106: Възмездието за тях е­ Адът, ­ защото скриваха (отхвърляха) Моите знамения и се подиграваха с тях и с Моите пратеници.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-107
18/ал-Кахф-107: А онези, които вярват (пожелават да срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата), техни ще са градините на Фирдаус.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-108
18/ал-Кахф-108: Там ще пребивават вечно и никога не ще пожелаят да се преместят от там.
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-109
18/ал-Кахф-109: Кажи им: “Дори морето да е от мастило, за (да се записват) словата на моя Господ, морето ще се изчерпи, преди да се изчерпят словата на моя Господ, дори и да добавяме по толкова.”
Слушайте Коран: 18/ал-Кахф-110
18/ал-Кахф-110: Кажи им: “Аз съм само човек като вас, но ми се разкрива, че вашият Бог е единственият Бог. Който копнее за срещата (приживе с Лика) на своя Господ, да върши праведни дела (с които да изчиства пороците от душата си) и в служенето си на своя Господ никого (и нищо) да не съдружава с Него!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: