Al-Kahf 98-110, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-304)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-304
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Kahf: 18/Al-Kahf-98, 18/Al-Kahf-99, 18/Al-Kahf-100, 18/Al-Kahf-101, 18/Al-Kahf-102, 18/Al-Kahf-103, 18/Al-Kahf-104, 18/Al-Kahf-105, 18/Al-Kahf-106, 18/Al-Kahf-107, 18/Al-Kahf-108, 18/Al-Kahf-109, 18/Al-Kahf-110, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-304, Al-Kahf 98-110
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-98
18/Al-Kahf-98: Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar".
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-99
18/Al-Kahf-99: Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya,
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-100
18/Al-Kahf-100: dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas,
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-101
18/Al-Kahf-101: yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-102
18/Al-Kahf-102: maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-103
18/Al-Kahf-103: Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?"
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-104
18/Al-Kahf-104: Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-105
18/Al-Kahf-105: Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-106
18/Al-Kahf-106: Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai olok-olok.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-107
18/Al-Kahf-107: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal,
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-108
18/Al-Kahf-108: mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya.
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-109
18/Al-Kahf-109: Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)".
Dengar Quran: 18/Al-Kahf-110
18/Al-Kahf-110: Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: