Ta Ha 38-51, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-314)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-314
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ta Ha: 20/Ta Ha-38, 20/Ta Ha-39, 20/Ta Ha-40, 20/Ta Ha-41, 20/Ta Ha-42, 20/Ta Ha-43, 20/Ta Ha-44, 20/Ta Ha-45, 20/Ta Ha-46, 20/Ta Ha-47, 20/Ta Ha-48, 20/Ta Ha-49, 20/Ta Ha-50, 20/Ta Ha-51, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-314, Ta Ha 38-51
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 20/Ta Ha-38
20/Ta Ha-38: yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan,
Dengar Quran: 20/Ta Ha-39
20/Ta Ha-39: Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku,
Dengar Quran: 20/Ta Ha-40
20/Ta Ha-40: (yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa,
Dengar Quran: 20/Ta Ha-41
20/Ta Ha-41: dan Aku telah memilihmu untuk diri-Ku.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-42
20/Ta Ha-42: Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku;
Dengar Quran: 20/Ta Ha-43
20/Ta Ha-43: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas;
Dengar Quran: 20/Ta Ha-44
20/Ta Ha-44: maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-45
20/Ta Ha-45: Berkatalah mereka berdua: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-46
20/Ta Ha-46: Allah berfirman: "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-47
20/Ta Ha-47: Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan katakanlah: "Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-48
20/Ta Ha-48: Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu (ditimpakan) atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-49
20/Ta Ha-49: Berkata Fir'aun: "Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-50
20/Ta Ha-50: Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-51
20/Ta Ha-51: Berkata Fir'aun: "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?"
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: