Maryam 1-11, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-305)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-305
share on facebook  tweet  share on google  print  
Maryam: 19/Maryam-1, 19/Maryam-2, 19/Maryam-3, 19/Maryam-4, 19/Maryam-5, 19/Maryam-6, 19/Maryam-7, 19/Maryam-8, 19/Maryam-9, 19/Maryam-10, 19/Maryam-11, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-305, Maryam 1-11
direction_left
direction_right

Maryam

Dengar Quran: 19/Maryam-1
19/Maryam-1: Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad.
Dengar Quran: 19/Maryam-2
19/Maryam-2: (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria,
Dengar Quran: 19/Maryam-3
19/Maryam-3: yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
Dengar Quran: 19/Maryam-4
19/Maryam-4: Ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku.
Dengar Quran: 19/Maryam-5
19/Maryam-5: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera,
Dengar Quran: 19/Maryam-6
19/Maryam-6: yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai".
Dengar Quran: 19/Maryam-7
19/Maryam-7: Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
Dengar Quran: 19/Maryam-8
19/Maryam-8: Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua".
Dengar Quran: 19/Maryam-9
19/Maryam-9: Tuhan berfirman: "Demikianlah". Tuhan berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesunguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali".
Dengar Quran: 19/Maryam-10
19/Maryam-10: Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda". Tuhan berfirman: "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat".
Dengar Quran: 19/Maryam-11
19/Maryam-11: Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: