Ta Ha 52-64, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-315)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-315
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ta Ha: 20/Ta Ha-52, 20/Ta Ha-53, 20/Ta Ha-54, 20/Ta Ha-55, 20/Ta Ha-56, 20/Ta Ha-57, 20/Ta Ha-58, 20/Ta Ha-59, 20/Ta Ha-60, 20/Ta Ha-61, 20/Ta Ha-62, 20/Ta Ha-63, 20/Ta Ha-64, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-315, Ta Ha 52-64
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 20/Ta Ha-52
20/Ta Ha-52: Musa menjawab: "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa;
Dengar Quran: 20/Ta Ha-53
20/Ta Ha-53: Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-54
20/Ta Ha-54: Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-55
20/Ta Ha-55: Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain,
Dengar Quran: 20/Ta Ha-56
20/Ta Ha-56: Dan sesungguhnya Kami telah perlihatkan kepadanya (Fir'aun) tanda-tanda kekuasaan Kami semuanya maka ia mendustakan dan enggan (menerima kebenaran).
Dengar Quran: 20/Ta Ha-57
20/Ta Ha-57: Berkata Fir'aun: "Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami (ini) dengan sihirmu, hai Musa?
Dengar Quran: 20/Ta Ha-58
20/Ta Ha-58: Dan kamipun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak (pula) kamu di suatu tempat yang pertengahan (letaknya).
Dengar Quran: 20/Ta Ha-59
20/Ta Ha-59: Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-60
20/Ta Ha-60: Maka Fir'aun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-61
20/Ta Ha-61: Berkata Musa kepada mereka: "Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa". Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-62
20/Ta Ha-62: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan (mereka).
Dengar Quran: 20/Ta Ha-63
20/Ta Ha-63: Mereka berkata: "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-64
20/Ta Ha-64: Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris. dan sesungguhnya beruntunglah oran yang menang pada hari ini.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: