Maryam 26-38, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-307)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-307
share on facebook  tweet  share on google  print  
Maryam: 19/Maryam-26, 19/Maryam-27, 19/Maryam-28, 19/Maryam-29, 19/Maryam-30, 19/Maryam-31, 19/Maryam-32, 19/Maryam-33, 19/Maryam-34, 19/Maryam-35, 19/Maryam-36, 19/Maryam-37, 19/Maryam-38, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-307, Maryam 26-38
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 19/Maryam-26
19/Maryam-26: maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".
Dengar Quran: 19/Maryam-27
19/Maryam-27: Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Dengar Quran: 19/Maryam-28
19/Maryam-28: Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina",
Dengar Quran: 19/Maryam-29
19/Maryam-29: maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"
Dengar Quran: 19/Maryam-30
19/Maryam-30: Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,
Dengar Quran: 19/Maryam-31
19/Maryam-31: dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;
Dengar Quran: 19/Maryam-32
19/Maryam-32: dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
Dengar Quran: 19/Maryam-33
19/Maryam-33: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali".
Dengar Quran: 19/Maryam-34
19/Maryam-34: Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.
Dengar Quran: 19/Maryam-35
19/Maryam-35: Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia.
Dengar Quran: 19/Maryam-36
19/Maryam-36: Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.
Dengar Quran: 19/Maryam-37
19/Maryam-37: Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar.
Dengar Quran: 19/Maryam-38
19/Maryam-38: Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: