Noble Qur'an (Juz-16, halaman-312), Maryam 96-98, Ta Ha 1-12

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-312
share on facebook  tweet  share on google  print  
Maryam: 19/Maryam-96, 19/Maryam-97, 19/Maryam-98, Ta Ha: 20/Ta Ha-1, 20/Ta Ha-2, 20/Ta Ha-3, 20/Ta Ha-4, 20/Ta Ha-5, 20/Ta Ha-6, 20/Ta Ha-7, 20/Ta Ha-8, 20/Ta Ha-9, 20/Ta Ha-10, 20/Ta Ha-11, 20/Ta Ha-12, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-312, Maryam 96-98, Ta Ha 1-12
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 19/Maryam-96
19/Maryam-96: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.
Dengar Quran: 19/Maryam-97
19/Maryam-97: Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.
Dengar Quran: 19/Maryam-98
19/Maryam-98: Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorangpun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar?

Ta Ha

Dengar Quran: 20/Ta Ha-1
20/Ta Ha-1: Thaahaa.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-2
20/Ta Ha-2: Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;
Dengar Quran: 20/Ta Ha-3
20/Ta Ha-3: tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),
Dengar Quran: 20/Ta Ha-4
20/Ta Ha-4: yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-5
20/Ta Ha-5: (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas 'Arsy.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-6
20/Ta Ha-6: Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-7
20/Ta Ha-7: Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-8
20/Ta Ha-8: Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik),
Dengar Quran: 20/Ta Ha-9
20/Ta Ha-9: Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
Dengar Quran: 20/Ta Ha-10
20/Ta Ha-10: Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: "Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-11
20/Ta Ha-11: Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: "Hai Musa.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-12
20/Ta Ha-12: Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu berada dilembah yang suci, Thuwa.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: