de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-312), Maryam 96-98, Ta-Ha 1-12

Maryam: 19/Maryam-96, 19/Maryam-97, 19/Maryam-98, Ta-Ha: 20/Ta-Ha-1, 20/Ta-Ha-2, 20/Ta-Ha-3, 20/Ta-Ha-4, 20/Ta-Ha-5, 20/Ta-Ha-6, 20/Ta-Ha-7, 20/Ta-Ha-8, 20/Ta-Ha-9, 20/Ta-Ha-10, 20/Ta-Ha-11, 20/Ta-Ha-12, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-312, Maryam 96-98, Ta-Ha 1-12
direction_left
direction_right
Luister Koran: 19/Maryam-96
19/Maryam-96: Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: de Barmhartige zal hen liefde schenken.
Luister Koran: 19/Maryam-97
19/Maryam-97: Voorwar, Wij hebben hem gemakkelijk in jouw taal (O Moehammad) gemaakt opdat jij er goede tijdingen mee brengt aan de Moettaqôen en liet twistende volk er mee waarschuwt.
Luister Koran: 19/Maryam-98
19/Maryam-98: En hoeveel generaties vóór hen hebben Wij niet vernietigd? Zie jij ook maar één van hen of hoor je hun zacht gefluister?

Ta-Ha

Luister Koran: 20/Ta-Ha-1
20/Ta-Ha-1: Thâ Hâ.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-2
20/Ta-Ha-2: Wij hebben de Koran niet tot jou doen neerdalen om jou ongelukkig te maken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-3
20/Ta-Ha-3: Maar slechts als een waarschuwing voor wie (Allah) vreest.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-4
20/Ta-Ha-4: Als een openbaring van Hem Die de aarde en de hoge hemelen geschapen heeft.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-5
20/Ta-Ha-5: De Barmhartige, Die op de Troon zetelt.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-6
20/Ta-Ha-6: Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is en wat ertussen is en wat zich onder de grond bevindt.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-7
20/Ta-Ha-7: Of jij niet luide stem spreekt (of niet): voorwaar, Hij kent het geheim en het meest verborgene.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-8
20/Ta-Ha-8: Allah, er is geen god den Hij, de Schone Namen (Asmâoelhoesnâ)behoren Hem toe.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-9
20/Ta-Ha-9: En heeft het verhaal van Môesa jou bereikt?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-10
20/Ta-Ha-10: Toen hij een vuur zag, en tot zij familie zei "Blijft hier, want ik zie een vuur. Misschien zal ik daarvan een fakkel bij jullie brengen of zal ik bij het vuur Leiding vinden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-11
20/Ta-Ha-11: En toen hij daar aankwam, werd geroepen: "O Môesa!"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-12
20/Ta-Ha-12: Voorwaar, Ik ben jouw Heer, dus trek jouw sandalen uit: vooirwau, jij bevindt je in de heilige vallei Thoewa.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: