Ta-Ha 77-87, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-317)

Ta-Ha: 20/Ta-Ha-77, 20/Ta-Ha-78, 20/Ta-Ha-79, 20/Ta-Ha-80, 20/Ta-Ha-81, 20/Ta-Ha-82, 20/Ta-Ha-83, 20/Ta-Ha-84, 20/Ta-Ha-85, 20/Ta-Ha-86, 20/Ta-Ha-87, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-317, Ta-Ha 77-87
direction_left
direction_right
Luister Koran: 20/Ta-Ha-77
20/Ta-Ha-77: En voorzeker, Wij hebben aan Môesa geopenbaard: "Reis in de nacht met Mijn dienaren en sla (met je staf) voor hen een droge weg door de zee. Wees niet bang om bereikt te worden en wees niet angstig."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-78
20/Ta-Ha-78: Toen volgde Fir'aun hen met zijn legers, daarop werden zij bedekt door de vloedgolf die over hen kwam.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-79
20/Ta-Ha-79: En Fir'aun deed zijn volk dwalen en leidde hen niet.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-80
20/Ta-Ha-80: O Kinderen van Israël, Wij hebben jullie waarlijk van jullie vijand gered en Wij sloten een verbond met jullie bij de rechterzijde van (de berg) Thôer en Wij deden Manna en kwartels voor jullie neerdalen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-81
20/Ta-Ha-81: Eet van de gome dingen, waarmee Wij jullie hebben voorzien en overdrijft niet zodat Mijn woede jullie niet treft. En wie door Mijn woede getroffen wordt zal waarlijk ten onder gaan.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-82
20/Ta-Ha-82: En voorwaar, Ik ben zeker een Vergevensgezinde voor degene die berouw toonde en geloofde en goede daden verrichtte en vervolgens Leiding volgde.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-83
20/Ta-Ha-83: (Allah zei:) "En wat heeft jou je van jouw volk doen weghaasten, O Môesa?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-84
20/Ta-Ha-84: Hij zei: "Zij volgen in mijn voetstappen en ik haastte mij naar U, O mijn Heer, om door U behaagd te worden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-85
20/Ta-Ha-85: Hij (Allah) zei: "Wij hebben jou op de proef gesteld nadat jij (vertrok) en de Sâmirî bracht hen tot dwaling."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-86
20/Ta-Ha-86: Toen keerde Môesa terug naar zijn volk, woedend en vol spijt, en zei. "O mijn volk, heeft jullie Heer jullie geen goede belofte gedaan? Duurde (de vervulling van) de belofte te lang of wilden jullie dat de woede van jullie Heer jullie trof, zodat jullie mijn afspraak (met jullie) afzegden?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-87
20/Ta-Ha-87: Zij zeiden: "Wij hebben de afspraak met jou niet uit vrije wil afgezegd, maar wij werden belast met ladingen sieraden van het volk. Toen gooiden wij die (in het vuur), net zoals de Sâmirî (ze in het vuur) wierp.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: