TÂHÂ 77-87, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-317)

TÂHÂ: 20/TÂHÂ-77, 20/TÂHÂ-78, 20/TÂHÂ-79, 20/TÂHÂ-80, 20/TÂHÂ-81, 20/TÂHÂ-82, 20/TÂHÂ-83, 20/TÂHÂ-84, 20/TÂHÂ-85, 20/TÂHÂ-86, 20/TÂHÂ-87, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-317, TÂHÂ 77-87
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-77
20/TÂHÂ-77: Ve andolsun ki Biz, Musa (A.S)’a vahyettik ki: “Kullarımla gece (yola) çıkıp yürü! Sonra da (asanla) vurarak onlar için kuru bir yol aç! (Firavunun size) yetişmesinden korkma ve (suda boğulmaktan da) endişe etme!”
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-78
20/TÂHÂ-78: Böylece firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz, onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki, onları (tamamen) örterek kapladı (onları suda boğdu).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-79
20/TÂHÂ-79: Ve firavun, kavmini dalâlette bıraktı ve (kavmini) hidayetten men etti.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-80
20/TÂHÂ-80: Ey benî İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık. Ve Tur’un sağ tarafında sizinle (buluşmak üzere) vaadleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-81
20/TÂHÂ-81: Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yeyin. Ve onda (yediğiniz şeylerde) azgınlık (nankörlük) etmeyin. Aksi halde size gazabım iner. Ve kimin üzerine gazabım inerse, artık o heva olmuştur (nefsinin hevasına tâbî olup dalâlete düşmüştür).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-82
20/TÂHÂ-82: Ve muhakkak ki Ben, (mürşidin önünde 12 ihsanla) tövbe edenler ve (ikinci defa) âmenû (kalbine îmân yazıldığı için îmânı artan mü’min) olanlar ve salih amel (zikir) yapanlar (nefsi ıslâh edici amel işleyenler) için mutlaka Gaffar’ım (onların günahlarını sevaba çevirenim). Sonra onlar, (Benim tarafımdan) hidayete erdirilir (ölmeden önce ruhları Allah’a ulaştırılır).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-83
20/TÂHÂ-83: Ey Musa! Seni, kavminden (ayırıp) sana acele ettiren nedir?
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-84
20/TÂHÂ-84: (Musa A.S): “Onlar, onlar benim izim üzerindeler (benim arkamdan geliyorlar). Ve Rabbim ben, Senin rızan için (Sana gelmekte) acele ettim.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-85
20/TÂHÂ-85: (Allahû Tealâ): “Muhakkak ki Biz, böylece senin kavmini, senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samiri, onları dalâlete düşürdü.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-86
20/TÂHÂ-86: Bunun üzerine Musa (A.S), esefle (üzülerek) gadapla (öfkeyle) kavmine döndü. “Ey kavmim! Rabbiniz size, güzel bir vaadle vaadetmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi (sizden aldığım vaadi) yerine getirmediniz?” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-87
20/TÂHÂ-87: “Sana vaadettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lâkin bize, o kavmin ziynetleri (altın süs eşyaları) yüklenmişti. Bu yüzden onları (eritmek üzere ateşe) attık. Sonra Samiri de attı.” dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: