TÂHÂ 88-98, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-318)

TÂHÂ: 20/TÂHÂ-88, 20/TÂHÂ-89, 20/TÂHÂ-90, 20/TÂHÂ-91, 20/TÂHÂ-92, 20/TÂHÂ-93, 20/TÂHÂ-94, 20/TÂHÂ-95, 20/TÂHÂ-96, 20/TÂHÂ-97, 20/TÂHÂ-98, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-318, TÂHÂ 88-98
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-88
20/TÂHÂ-88: Böylece onlar için (ortaya) böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara (Samiri ve taraftarları): “Bu, sizin ilâhınız ve Musa’nın da ilâhı, fakat o unuttu.” dediler.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-89
20/TÂHÂ-89: Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı?
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-90
20/TÂHÂ-90: Ve andolsun ki Harun (A.S) daha önce, onlara şöyle dedi: “Ey kavmim, siz onunla sadece imtihan edildiniz! Ve muhakkak ki Rahmân, sizin Rabbinizdir. Artık bana tâbî olun ve emrime itaat edin.”
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-91
20/TÂHÂ-91: “Musa bize dönünceye kadar, ona kendimizi vakfetmekten (ibadet etmekten) asla vazgeçmeyeceğiz.” dediler.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-92
20/TÂHÂ-92: (Musa A.S): “Ey Harun! Onların dalâlete düştüğünü gördüğün zaman (onları uyarmaktan) seni ne men etti?” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-93
20/TÂHÂ-93: Niçin bana tâbî olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin?
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-94
20/TÂHÂ-94: (Harun A.S): “Ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı (saçımı) tutma (çekme). Gerçekten ben, senin, “İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun (ikilik, düşmanlık çıkardın) ve sözümü tutmadın (emrimi yerine getirmedin)” demenden korktum.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-95
20/TÂHÂ-95: “Öyleyse ey Samiri! Senin (onlara) hitabın ne idi (onlara ne söyledin)?” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-96
20/TÂHÂ-96: (Samiri): “Ben, onların görmediği şeyi gördüm. Resûl’ün (Cebrail A.S’ın) izinden (ayağının bastığı yerdeki topraktan) bir avuç aldım. Sonra da onu (erimiş madenin içine) attım. Ve böylece (bu), nefsime (bana) güzel göründü.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-97
20/TÂHÂ-97: (Musa A.S): “Artık git! Senin için (söz konusu olan), bütün hayatın boyunca “(bana) dokunmayın” demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaad (ceza) vardır. Ve ona, ısrarla kendini vakfettiğin (taptığın) ilâhına bak! Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu, toz haline getirerek (küllerini) savurup denize atacağız.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-98
20/TÂHÂ-98: Sizin İlâhınız sadece Allah’tır ki, O’ndan başka İlâh yoktur. İlim (ilmi) ile herşeyi kaplamıştır (kuşatmıştır).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: