MERYEM 77-95, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-311)

MERYEM: 19/MERYEM-77, 19/MERYEM-78, 19/MERYEM-79, 19/MERYEM-80, 19/MERYEM-81, 19/MERYEM-82, 19/MERYEM-83, 19/MERYEM-84, 19/MERYEM-85, 19/MERYEM-86, 19/MERYEM-87, 19/MERYEM-88, 19/MERYEM-89, 19/MERYEM-90, 19/MERYEM-91, 19/MERYEM-92, 19/MERYEM-93, 19/MERYEM-94, 19/MERYEM-95, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-311, MERYEM 77-95
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-77
19/MERYEM-77: Öyleyse (hâlâ) âyetlerimizi inkâr ederek: “Bana mutlaka mal ve evlât verilecektir.” diyeni gördün mü?
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-78
19/MERYEM-78: O, gayba muttali mi oldu (o, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu)? Yoksa Rahmân’ın indinde (huzurunda) bir ahd mi aldı?
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-79
19/MERYEM-79: Hayır, öyle değil! Onun söylediklerini yazacağız. Ve ona, azabı uzattıkça uzatacağız.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-80
19/MERYEM-80: Ve onun söylediği şeylere, Biz varis olacağız. Ve o, Bize fert olarak (tek başına, mal ve evlâdı olmaksızın) gelecek.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-81
19/MERYEM-81: Ve onlar (putperestler), kendilerine izzet (şeref) olsun diye Allah’tan başka ilâhlar edindiler.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-82
19/MERYEM-82: Hayır, öyle değil! (Putlar), onların ibadetlerini inkâr edecekler. Ve onlara, hasım (karşı) olacaklar.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-83
19/MERYEM-83: Onları, kışkırttıkça kışkırtan (tahrik eden) şeytanları, kâfirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun?
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-84
19/MERYEM-84: Artık onlar için acele etme. Biz, sadece onlara (günlerini) saydıkça sayıyoruz.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-85
19/MERYEM-85: O gün muttakileri (takva sahiplerini), Rahmân’ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz (toplayacağız).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-86
19/MERYEM-86: Ve mücrimleri (suçluları), susamış olarak cehenneme sevkedeceğiz.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-87
19/MERYEM-87: Rahmân’ın indinde, ahd ittihaz edenlerden (Allah’tan ahd alanlardan) başkası şefaate malik olamaz.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-88
19/MERYEM-88: “Rahmân, bir çocuk ittihaz etti (edindi).” dediler.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-89
19/MERYEM-89: Andolsun ki siz, çok kötü bir şey yaptınız (söylediniz).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-90
19/MERYEM-90: Bundan neredeyse semalar (gökyüzü) parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-91
19/MERYEM-91: Rahmân’a bir çocuk isnat etmeleri (sebebiyle).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-92
19/MERYEM-92: Ve Rahmân’a çocuk edinmek yakışmaz (olamaz).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-93
19/MERYEM-93: Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi, mutlaka Rahmân’a kul olarak gelecek.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-94
19/MERYEM-94: Andolsun ki onları, tek tek adetlendirerek tespit etti (saydı).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-95
19/MERYEM-95: Ve kıyâmet günü, onların hepsi O’na, ferdî olarak (tek başına) gelecek.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: