TÂHÂ 114-125, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-320)

TÂHÂ: 20/TÂHÂ-114, 20/TÂHÂ-115, 20/TÂHÂ-116, 20/TÂHÂ-117, 20/TÂHÂ-118, 20/TÂHÂ-119, 20/TÂHÂ-120, 20/TÂHÂ-121, 20/TÂHÂ-122, 20/TÂHÂ-123, 20/TÂHÂ-124, 20/TÂHÂ-125, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-320, TÂHÂ 114-125
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-114
20/TÂHÂ-114: İşte Hakk ve Melik olan Allah, Yüce’dir. Ve Kur’ân’ın tamamlanması hususunda O’nun vahyi, sana kada edilmeden (tamamlanmadan) önce acele etme. Ve “Rabbim, benim ilmimi artır.” de.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-115
20/TÂHÂ-115: Ve andolsun ki Âdem (a.s)’a ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu, azîmli bulmadık.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-116
20/TÂHÂ-116: Ve meleklere: “Âdem (A.S)’a secde edin!” demiştik. İblis hariç, hemen secde ettiler. O (iblis), direndi (secde etmedi).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-117
20/TÂHÂ-117: Bunun üzerine, (Âdem a.s’a şöyle) dedik: “Ey Âdem! Muhakkak ki bu (şeytan), senin için ve zevcen (eşin) için düşmandır. Sonra sakının (dikkat edin ki) sizin ikinizi (de) cennetten çıkarmasın. O zaman şâkî olursunuz.”
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-118
20/TÂHÂ-118: Muhakkak ki senin için orada (cennette) acıkmak ve çıplak kalmak yoktur.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-119
20/TÂHÂ-119: Ve muhakkak ki sen, orada susamazsın ve (sıcaktan) yanmazsın.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-120
20/TÂHÂ-120: Böylece şeytan, ona vesvese verdi. Dedi ki: “Ey Âdem! Sana, ebedîlik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata, delâlet edeyim mi (ulaşmanı sağlayayım mı)?”
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-121
20/TÂHÂ-121: Bunun üzerine ikisi de ondan (o ağaçtan) yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar. Ve Âdem, Rabbine asi oldu, böylece azdı.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-122
20/TÂHÂ-122: Sonra Rabbi, onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-123
20/TÂHÂ-123: (Allahû Tealâ şöyle) dedi: “İkiniz oradan (aşağı) inin! Hepiniz (şeytan ve siz), birbirinize düşman olarak. Bundan sonra Benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tâbî olursa artık o, dalâlette kalmaz ve şâkî olmaz.”
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-124
20/TÂHÂ-124: Ve kim Benim zikrimden yüz çevirirse, o taktirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim (hayat) vardır. Ve kıyâmet günü onu, kör olarak haşredeceğiz.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-125
20/TÂHÂ-125: (Kıyâmet günü şöyle) dedi: “Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben (daha önce) görüyordum.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: