TÂHÂ 65-76, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-316)

TÂHÂ: 20/TÂHÂ-65, 20/TÂHÂ-66, 20/TÂHÂ-67, 20/TÂHÂ-68, 20/TÂHÂ-69, 20/TÂHÂ-70, 20/TÂHÂ-71, 20/TÂHÂ-72, 20/TÂHÂ-73, 20/TÂHÂ-74, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-76, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-316, TÂHÂ 65-76
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-65
20/TÂHÂ-65: “Ya Musa, (asanı) sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım?” dediler.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-66
20/TÂHÂ-66: (Musa A.S): “Hayır, (siz) atın!” dedi. Böylece (onları attıkları) zaman onların ipleri ve asaları, kendisine, onların sihirlerinden dolayı “hızla hareket ediyor” gibi göründü.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-67
20/TÂHÂ-67: Bu sebeple Musa (A.S), kendinde bir korku hissetti.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-68
20/TÂHÂ-68: “Korkma! Muhakkak ki sen, sen üstünsün.” dedik.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-69
20/TÂHÂ-69: Ve sağ elindekini (asanı) at, onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz hilesidir ve sihirbazlar, nereden gelirse gelsinler, felâha (kurtuluşa) eremezler.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-70
20/TÂHÂ-70: Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz: “Harun ve Musa’nın Rabbine îmân ettik.” dediler.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-71
20/TÂHÂ-71: (Firavun): “Size izin vermemden önce ona îmân mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten, sizin büyüğünüzdür (ustanızdır). Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım. Ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı (imiş) gerçekten bileceksiniz.” dedi.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-72
20/TÂHÂ-72: “Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz (üstün tutmayız). Çünkü bizi, O yarattı. Bu durumda sen, yapacağını yap. Fakat sen, ancak bu dünya hayatında yaparsın.” dediler.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-73
20/TÂHÂ-73: Muhakkak ki biz, hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla (istemeyerek) yaptırdığın şeylerden (dolayı) bizi, mağfiret etsin (affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin) diye Rabbimize îmân ettik. Ve Allah, daha hayırlıdır ve daha bâkidir (kalıcıdır).
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-74
20/TÂHÂ-74: Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o taktirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür, ne yaşar.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-75
20/TÂHÂ-75: Ve kim salih ameller (nefs tezkiyesi) yapmışsa ve O’na (Allah’a) mü’min olarak gelirse o zaman işte onlar, onlar için yüksek dereceler vardır.
Kur'an Dinle: 20/TÂHÂ-76
20/TÂHÂ-76: İçinde ebedî kalacakları, altından nehirler akan adn cennetleri vardır. Ve işte bu, tezkiye olanların (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların) mükâfatıdır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: