MERYEM 39-51, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-16, Sayfa-308)

MERYEM: 19/MERYEM-39, 19/MERYEM-40, 19/MERYEM-41, 19/MERYEM-42, 19/MERYEM-43, 19/MERYEM-44, 19/MERYEM-45, 19/MERYEM-46, 19/MERYEM-47, 19/MERYEM-48, 19/MERYEM-49, 19/MERYEM-50, 19/MERYEM-51, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-16, Sayfa-308, MERYEM 39-51
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-39
19/MERYEM-39: Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar, gaflet içindeler ve onlar, mü’min değillerdir.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-40
19/MERYEM-40: Muhakkak ki Biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere Biz, varis olacağız. Ve onlar, Biz’e döndürülecekler.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-41
19/MERYEM-41: Kitap’ta İbrâhîm (A.S)’ı zikret! Muhakkak ki O, sadık (çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen) bir Nebî idi.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-42
19/MERYEM-42: İbrâhîm (A.S), babasına dedi ki: “Ey babacığım! İşitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir (şekilde bir) şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun?”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-43
19/MERYEM-43: Ey babacığım, muhakkak ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir! Öyleyse bana tâbî ol. Seni, Sıratı Seviye’ye (düzgün, seviyeli, Allah’a ulaştıran yola) hidayet edeyim (ulaştırayım).
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-44
19/MERYEM-44: Ey babacığım, şeytana kul olma! Muhakkak ki şeytan, Rahmân’a asi oldu.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-45
19/MERYEM-45: Ey babacığım, muhakkak ki ben, sana Rahmân’dan azap dokunmasından korkuyorum! O durumda, şeytana velî (dost) olursun.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-46
19/MERYEM-46: (İbrâhîm (A.S)’ın babası şöyle) dedi: “Ey İbrâhîm! Sen, benim ilâhlarıma rağbet etmiyor musun (kıymet vermiyor musun)? Eğer sen, (bundan) vazgeçmezsen mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş.”
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-47
19/MERYEM-47: “Sana (senin üzerine) selâm olsun.” dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü O, bana (çok) lütufkârdır.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-48
19/MERYEM-48: Ve ben, sizden ve Allah’tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki (inşaallah), (bu) dualarla ben, Rabbime şâkî olmam.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-49
19/MERYEM-49: Böylece onlardan ve onların Allah’tan başka kul olduğu şeylerden, ayrıldığı zaman ona, İshak ve Yâkub’u hibe ettik (o istemeden bahşettik). Ve hepsini, Nebî (Peygamber) kıldık.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-50
19/MERYEM-50: Ve onlara, rahmetimizden bahşettik (karşılıksız verdik). Ve onları (Hz. İbrâhîm ve oğullarını), (bütün) dillerde (lisanlarda) sadık ve âlî (üstün, yüce) kıldık.
Kur'an Dinle: 19/MERYEM-51
19/MERYEM-51: Kitap’ta Musa (A.S)’ı da zikret. Muhakkak ki O, muhlis ve Nebî (Peygamber) Resûl idi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: