Maryam 39-51, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-308)

Maryam: 19/Maryam-39, 19/Maryam-40, 19/Maryam-41, 19/Maryam-42, 19/Maryam-43, 19/Maryam-44, 19/Maryam-45, 19/Maryam-46, 19/Maryam-47, 19/Maryam-48, 19/Maryam-49, 19/Maryam-50, 19/Maryam-51, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-308, Maryam 39-51
direction_left
direction_right
Luister Koran: 19/Maryam-39
19/Maryam-39: En waarschuw hen voor de Dag van spijt, wanneer de zaak bepaald is; zij zijn onachtzaam en zij geloven niet.
Luister Koran: 19/Maryam-40
19/Maryam-40: Voorwaar, Wij erven de aarde en een ieder die zich daarop bevindt. En tot Ons zullen zij weerkeren.
Luister Koran: 19/Maryam-41
19/Maryam-41: En vertel (O Moehammad) in het Boek over lbrâhîm: hij was waarheidsgetrouw, een Profeet.
Luister Koran: 19/Maryam-42
19/Maryam-42: (Gedenk) toen hij tot zijn vader zei: "O mijn vader, waarom aanbidt u iets dat niet hoort, niet ziet en u niets baat?
Luister Koran: 19/Maryam-43
19/Maryam-43: O mijn vader, er is waarlijk kennis tot mij gekomen, die niet tot u kwam. Dus volg mij, dan leid ik u op het rechte Pad.
Luister Koran: 19/Maryam-44
19/Maryam-44: O mijn vader, gehoorzaam de Satan niet: voorwaar, de Satan is opstandig tegen de Barmhartige.
Luister Koran: 19/Maryam-45
19/Maryam-45: O mijn vader, ik ben bang dat een bestraffing van de Barmhartige u zig treffen, dan zal u een helper van de Satan worden."
Luister Koran: 19/Maryam-46
19/Maryam-46: Hij zei: "Haatjij mijn poden. O (Ibrâhîm? Als jij niet ophoudt, zal ik jou zeker stenigen. Ga bij mij vandaan voor een lange tijd."
Luister Koran: 19/Maryam-47
19/Maryam-47: Hij (Ibrâhîm) zei: "Vrede zij met u, ik zal vergeving voor u vragen bij mijn Heer: voorwaar, Hij is altijd mild voor mij.
Luister Koran: 19/Maryam-48
19/Maryam-48: En ik zal weggaan van jullie en van wat jullie naast Allah aanbidden. En ik zal bij mijn Heer smeken, moge ik niet teleurgesteld zijn in mijn smeekbeden aan mijn Heer."
Luister Koran: 19/Maryam-49
19/Maryam-49: En toen hij van hen wegging en van wat zij naast Allah aanbaden, schonken Wij hem Ishâq en Ya'qôeb en Wij maakten leder van hen een Profeet.
Luister Koran: 19/Maryam-50
19/Maryam-50: En Wij schonken hun van Onze Barmhartigheid en Wij maakten hen geëerd, verheven.
Luister Koran: 19/Maryam-51
19/Maryam-51: En vertel (O Moehammad) in het Boek over Môesa: hij was een uitverkorene en hij was een Boodschapper, een Profeet.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: