Maryam 1-11, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-305)

Maryam: 19/Maryam-1, 19/Maryam-2, 19/Maryam-3, 19/Maryam-4, 19/Maryam-5, 19/Maryam-6, 19/Maryam-7, 19/Maryam-8, 19/Maryam-9, 19/Maryam-10, 19/Maryam-11, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-305, Maryam 1-11
direction_left
direction_right

Maryam

Luister Koran: 19/Maryam-1
19/Maryam-1: Kâf Ha Ya 'Ain Shâd,
Luister Koran: 19/Maryam-2
19/Maryam-2: (Dit is) een vermelding van Barmhartigheid van jouw Heer aan Zijn dienaar Zakariyyâ.
Luister Koran: 19/Maryam-3
19/Maryam-3: (Gedenkt) toen hij zachtjes zijn smeekbeden tot zijn Heer richtte.
Luister Koran: 19/Maryam-4
19/Maryam-4: Hij (Zakariyyâ) zei: "O mijn Heer, voorwaar, mijn botten zijn zwak en mijn haar is grijs glanzend, nooit ben ik, O Heer, teleurgesteld geraakt in mijn smeekbeden tot U.
Luister Koran: 19/Maryam-5
19/Maryam-5: En ik bein bang voor (het ontbreken van) mijn nakomelingen na mij, want mijn vrouw is onvruchtbaar. Dus schenk mij van Uw Zijde een nakomeling.
Luister Koran: 19/Maryam-6
19/Maryam-6: Die van mij zal erven en van de familie van Ya'qôeb. Mijn Heer, maak hem U welgevallig."
Luister Koran: 19/Maryam-7
19/Maryam-7: (Allah zei:) "O Zakariyyâ, Wij brengen jou de verbeugende tijding van een jongen, Yahya genaamd. Wij gaven niemand eerder deze naam."
Luister Koran: 19/Maryam-8
19/Maryam-8: Hij (Zakariyyâ) zei: "O mijn Heer, voorwaar, hoe kan ik een jongen krijgen terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is? En waarlijk, ik heb een hoge leeftijd bereikt."
Luister Koran: 19/Maryam-9
19/Maryam-9: Hij (Allah) zei: "Zo zal het zijn, jouw Heer zegt: het is makkelijk voor Mij. En voorwaar. Ik heb jou hiervoor geschapen toen jij niets was."
Luister Koran: 19/Maryam-10
19/Maryam-10: Hij zei: "O mijn Heer, geef mij een Teken." Hij (Allah) zei: "Jouw Teken is dat jij gedurende drie nachten niet zult spreken met de mensen, hoewel jij gezond bent."
Luister Koran: 19/Maryam-11
19/Maryam-11: Toen kwam hij van de plaats van gebed naar zijn volk, en gebaarde hen: "Looft (Allah's) glorie in de ochtend en de avond."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: