Ta-Ha 52-64, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-315)

Ta-Ha: 20/Ta-Ha-52, 20/Ta-Ha-53, 20/Ta-Ha-54, 20/Ta-Ha-55, 20/Ta-Ha-56, 20/Ta-Ha-57, 20/Ta-Ha-58, 20/Ta-Ha-59, 20/Ta-Ha-60, 20/Ta-Ha-61, 20/Ta-Ha-62, 20/Ta-Ha-63, 20/Ta-Ha-64, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-315, Ta-Ha 52-64
direction_left
direction_right
Luister Koran: 20/Ta-Ha-52
20/Ta-Ha-52: Hij (Môesa) zei: "De kennis over hen is bij mijn Heer, in een Boek. Mijn Heer maakt geen fouten en vergeet niet."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-53
20/Ta-Ha-53: Degene Die de aarde voor jullie uitspreidde en er wegen voor jullie op aanlegde, en water uit de hemel deed neerdalen. Waarmee Wij paren van verschillende soorten planten hebben voortgebracht.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-54
20/Ta-Ha-54: Eet en laat jullie vee grazen: voorwaar, daarin zijn Tekenen voor de bezitters van verstand.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-55
20/Ta-Ha-55: Uit haar hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij jullie terug doen keren en daaruit zullen Wij jullie een andere keer opwekken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-56
20/Ta-Ha-56: En voorzeker, Wij hebben hem (Fir'aun) al Onze Tekenen laten zien, maar hij ontkende en weigerde.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-57
20/Ta-Ha-57: (Fir'aun zei:) "Ben jij naar ons toegekomen om ons uit ons land te verdrijven met jouw tovenarij, O Môesa?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-58
20/Ta-Ha-58: Dan zullen wij zeker met eenzelfde soort tovenarij voor jou komen, maak maar een afspraak tussen ons en jou, die wij niet verbreken en jij ook niet, op een plaats op gelijke afstand."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-59
20/Ta-Ha-59: Hij (Môesa) zei: "Jullie afspraak zal op de feestdag zijn en laat de mensen in de ochtend verzameld worden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-60
20/Ta-Ha-60: Toen ging Fir'aun weg om zijn plannen te beramen en daarna kwam hij terug.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-61
20/Ta-Ha-61: Môesa zei tot hen: "Wee jullie, verzint geen leugens over Allah, want dan zal Hij jullie door een bestraffing vernietigen. En waarlijk, wie leugens verzint is degene die verlist."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-62
20/Ta-Ha-62: Zij (de Lieden van Fir'aun) twistten met elkaar over hun zaak en hielden een geheim overleg.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-63
20/Ta-Ha-63: Zij zeiden: "Waarlijk, dit zijn zeker twee tovenaars, die jullie met hun tovenarij uit jullie land willen verdrijven en zij gaan jullie navolgenswaardige levenswijze doen verdwijnen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-64
20/Ta-Ha-64: Stelt daaarom jullie plan op en komt dan in rijen. En waarlijk, hij die vandaag Wint zal de overhand krijgen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: