Al-Kahf 98-110, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-304)

Al-Kahf: 18/Al-Kahf-98, 18/Al-Kahf-99, 18/Al-Kahf-100, 18/Al-Kahf-101, 18/Al-Kahf-102, 18/Al-Kahf-103, 18/Al-Kahf-104, 18/Al-Kahf-105, 18/Al-Kahf-106, 18/Al-Kahf-107, 18/Al-Kahf-108, 18/Al-Kahf-109, 18/Al-Kahf-110, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-304, Al-Kahf 98-110
direction_left
direction_right
Luister Koran: 18/Al-Kahf-98
18/Al-Kahf-98: Hij (Dzôelqarnain) zei: "Dit is Barmhartigheid van mijn Heer. Maar als de belofte van mijn Heer komt, maakt Hij het tot stof. En de belofte van mijn Heer is Waarheid."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-99
18/Al-Kahf-99: En op die Dag laten Wij hen, om hen met elkaar te mengen. En er wordt op de Bazuin geblazen, waarna Wij hen allen bij elkaar zullen brengen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-100
18/Al-Kahf-100: En op die Dag zullen Wij de Hel duidelijk zichtbaar aan de ongelovigen tonen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-101
18/Al-Kahf-101: Degenen voor wie de ogen versluierd waren voor het gedenken van Mij en (die) niet tot horen in staat waren.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-102
18/Al-Kahf-102: Denken degenen die niet geloven, dat zij Mijn dienaren naast Mij tot beschermers kunnen nemen? Voorwaar, wij hebben de Hel klaargemaakt als een verblijfplaats voor de ongelovigen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-103
18/Al-Kahf-103: Zeg (O Moehammad): "Zullen wij jullie op de hoogte brengen van wie de grootste verliezers zijn door (hun) daden?"
Luister Koran: 18/Al-Kahf-104
18/Al-Kahf-104: (Het zijn) degenen wiens daden vruchteloos waren in het wereldse leven. En zij dachten dat zij goed werk verrichtten.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-105
18/Al-Kahf-105: Zij zijn degenen die niet geloven in de Tekenen van hun Heer en in de ontmoeting met Hem. Hun daden zijn vruchteloos en Wij kennen hun (daden) op de Dag der Opstanding geen gewicht toe.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-106
18/Al-Kahf-106: Dat is hun vergelding: de Hel, omdat zij ongelovig waren en zij de spot dreven met Mijn Tekenen en Mijn Boodschappers.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-107
18/Al-Kahf-107: Voorwaar, voor degenen die geloven en goede daden verrichten zijn er de Tuinen van Firdaus (het Paradijs) als een verblijfplaats.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-108
18/Al-Kahf-108: Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. En zij zullen daar geen verandering in wensen.
Luister Koran: 18/Al-Kahf-109
18/Al-Kahf-109: Zeg (O Moehammad): "Al werd de zee inkt om de Woorden van mijn Heer (op te schrijven), zij zou opraken voordat de Woorden van mijn Heer opgeraakt zouden zijn, zelfs al voegden Wij een daaraan gelijke hoeveelheid toe."
Luister Koran: 18/Al-Kahf-110
18/Al-Kahf-110: Zeg: "Voorwaar, ik ben slechts een mens zoals jullie. Het is aan mij geopenbaard dat jullie god één God is. Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: