Ta-Ha 99-113, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-319)

Ta-Ha: 20/Ta-Ha-99, 20/Ta-Ha-100, 20/Ta-Ha-101, 20/Ta-Ha-102, 20/Ta-Ha-103, 20/Ta-Ha-104, 20/Ta-Ha-105, 20/Ta-Ha-106, 20/Ta-Ha-107, 20/Ta-Ha-108, 20/Ta-Ha-109, 20/Ta-Ha-110, 20/Ta-Ha-111, 20/Ta-Ha-112, 20/Ta-Ha-113, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-319, Ta-Ha 99-113
direction_left
direction_right
Luister Koran: 20/Ta-Ha-99
20/Ta-Ha-99: Zo verhalen Wij jou van de geschiedenissen van wat voorafgegaan is. En waarlijk, Wij hebben jou van Onze Zijde de Vermaning gegeven.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-100
20/Ta-Ha-100: Hij, die zich ervan afwendt: voorwaar, hij zal op de Dag der Opstanding een zonde dragen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-101
20/Ta-Ha-101: Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. Slecht zal de last voor hen zijn op de Dag der Opstanding!
Luister Koran: 20/Ta-Ha-102
20/Ta-Ha-102: Op de Dag, waarop op de bazuin wordt geblazen en Wij de zondaren verzamelen, met hun afschrikwekkende gezichten.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-103
20/Ta-Ha-103: Fluisterend onder elkaar zeggen ze: "Jullie hebben slechts tien dagen op aarde verbleven."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-104
20/Ta-Ha-104: Wij weten het beste wat zij zeggen wanneer degene die het meest voorbeeldig de Weg volgde onder hen zegt. "Jullie hebben er slechts één dag verbleven."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-105
20/Ta-Ha-105: En zij vragen jou over de bergen. Zeg dan: "Mijn Heer zal ze als pulver doen uiteenvallen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-106
20/Ta-Ha-106: En Hij laat hen achter als een kale vlakte.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-107
20/Ta-Ha-107: Waarop je geen lage en hoge (plaatsen) ziet."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-108
20/Ta-Ha-108: Op die dag zullen zij de Oproeper volgen; er is geen (mogelijkeid) om aan hem te ontsnappen. En stemmen zullen zacht klinken tegenover de Barmhartige, zodat je niets dan gefluister hoort.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-109
20/Ta-Ha-109: Op de Dag is bemiddeling niet van nut, behalve voor hem, aan wie de Barmhartige toestemming geeft en wiens woorden Hem welgevallen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-110
20/Ta-Ha-110: Hij weet wat vôôr hen is en wat achter hen is, en zij kunnen Hem met kennis niet omvatten.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-111
20/Ta-Ha-111: En alle gezichten zullen eerbiedig neerbuigen voor de Levende, de Zelfstandige. En waarlijk, hij die onrecht pleegde zal teleurgesteld worden.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-112
20/Ta-Ha-112: En hij die goede daden verrichtte en een gelovige was, hoeft niet bang te zijn voor onrecht of verlies.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-113
20/Ta-Ha-113: En zo hebben Wij hem neergezonden als een Arabische Koran en Wij hebben daarin waarschuwingen uiteengezet. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen of zal hij (de Koran) hen lering brengen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: