Ta-Ha 65-76, de Heilige Koran (Djuz'-16, Pagina-316)

Ta-Ha: 20/Ta-Ha-65, 20/Ta-Ha-66, 20/Ta-Ha-67, 20/Ta-Ha-68, 20/Ta-Ha-69, 20/Ta-Ha-70, 20/Ta-Ha-71, 20/Ta-Ha-72, 20/Ta-Ha-73, 20/Ta-Ha-74, 20/Ta-Ha-75, 20/Ta-Ha-76, de Heilige Koran, Djuz'-16, Pagina-316, Ta-Ha 65-76
direction_left
direction_right
Luister Koran: 20/Ta-Ha-65
20/Ta-Ha-65: Zij zeiden: "O Môesa, of jij werpt, of zijn wij het die het eerst werpen?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-66
20/Ta-Ha-66: Hij zei: "Werpt maar." En toen scheen het hem toe dat hun touwen en hun staven zich door hun tovenarij voortbewogen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-67
20/Ta-Ha-67: Toen voelde Môesa vrees in zich opkomen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-68
20/Ta-Ha-68: Wij (Allah) zeiden: "Vrees niet! Voorwaar, jij zult de overhand krijgen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-69
20/Ta-Ha-69: Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-70
20/Ta-Ha-70: Toen werden de tovenaars op hun knieën neergeworpen, zij zeiden: "Wij geloven in de Heer van Hârôen en Môesa,"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-71
20/Ta-Ha-71: Hij (Fir'aun) zei: "Geloven jullie hem voordat ik jullie toestemming gegeven heb? Voorwaar, hij is zeker jullie meester die jullie tovenarij onderwezen heeft. Ik zal zeker jullie handen en voeten aan tegenovergestelde kanten afhakken en ik zal jullie zeker kruisigen aan de stammen van palmbomen! En jullie zullen zeker weten wie van ons strenger en blijvender is wat betreft bestraffing."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-72
20/Ta-Ha-72: Zij zeiden: "Wij zullen jou nooit verkiezen boven de duidelijke Tekenen die tot ons gekomen zijn en Degene Die ons geschapen heeft. Besluit daarom wat je besluit is: voorwaar, wat jij ook besluit, dat is van het wereldse leven.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-73
20/Ta-Ha-73: Voorwaar, wij geloven in onze Heer, opdat Hij onze zonden zal vergeven en (ook) de tovenarij, waartoe jij ons gedwongen hebt. En Allah is beter (in het belonen) en blijvender (in de bestraffinjg)."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-74
20/Ta-Ha-74: Voorwaar, wie als een zondaar war zijn Heer komt, voor hem is zeker de Hel, waarin hij noch leeft noch sterft.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-75
20/Ta-Ha-75: En zij die als gelovigen naar Hem komen en waarlijk goede daden verrichten: zij zijn degenen die de hoge rangen krijgen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-76
20/Ta-Ha-76: De Tuinen van 'Adn ( het Paradijs), waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden darin. Dat is de beloning voor wie zich reinigt.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: