Ta Ha 65-76, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-316)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-316
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ta Ha: 20/Ta Ha-65, 20/Ta Ha-66, 20/Ta Ha-67, 20/Ta Ha-68, 20/Ta Ha-69, 20/Ta Ha-70, 20/Ta Ha-71, 20/Ta Ha-72, 20/Ta Ha-73, 20/Ta Ha-74, 20/Ta Ha-75, 20/Ta Ha-76, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-316, Ta Ha 65-76
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 20/Ta Ha-65
20/Ta Ha-65: (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?"
Dengar Quran: 20/Ta Ha-66
20/Ta Ha-66: Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-67
20/Ta Ha-67: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-68
20/Ta Ha-68: Kami berkata: "janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).
Dengar Quran: 20/Ta Ha-69
20/Ta Ha-69: Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-70
20/Ta Ha-70: Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-71
20/Ta Ha-71: Berkata Fir'aun: "Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-72
20/Ta Ha-72: Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-73
20/Ta Ha-73: Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya)".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-74
20/Ta Ha-74: Sesungguhnya barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-75
20/Ta Ha-75: Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia),
Dengar Quran: 20/Ta Ha-76
20/Ta Ha-76: (yaitu) surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: