Ta Ha 126-135, Noble Qur'an (Juz-16, halaman-321)

Noble Qur'an » Juz-16 » halaman-321
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ta Ha: 20/Ta Ha-126, 20/Ta Ha-127, 20/Ta Ha-128, 20/Ta Ha-129, 20/Ta Ha-130, 20/Ta Ha-131, 20/Ta Ha-132, 20/Ta Ha-133, 20/Ta Ha-134, 20/Ta Ha-135, Noble Qur'an, Juz-16, halaman-321, Ta Ha 126-135
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 20/Ta Ha-126
20/Ta Ha-126: Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan".
Dengar Quran: 20/Ta Ha-127
20/Ta Ha-127: Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-128
20/Ta Ha-128: Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan (di bekas-bekas) tempat tinggal umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-129
20/Ta Ha-129: Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti (azab itu) menimpa mereka.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-130
20/Ta Ha-130: Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang,
Dengar Quran: 20/Ta Ha-131
20/Ta Ha-131: Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-132
20/Ta Ha-132: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.
Dengar Quran: 20/Ta Ha-133
20/Ta Ha-133: Dan mereka berkata: "Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya?" Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?
Dengar Quran: 20/Ta Ha-134
20/Ta Ha-134: Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
Dengar Quran: 20/Ta Ha-135
20/Ta Ha-135: Katakanlah: "Masing-masing (kita) menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian! Maka kamu kelak akan mengetahui, siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: