Al-Ma’arij, Surah Tempat naik (Quran: Surah-70-Al-Ma’arij)

70/Al-Ma’arij-1: Saala sailun biAAathabin waqiAAin, 70/Al-Ma’arij-2: Lilkafireena laysa lahu dafiAAun, 70/Al-Ma’arij-3: Mina Allahi thee almaAAariji
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Ma’arij, Surah Tempat naik (Quran: Surah-70-Al-Ma’arij)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-1
70/Al-Ma’arij-1: Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-2
70/Al-Ma’arij-2: orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-3
70/Al-Ma’arij-3: (yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-4
70/Al-Ma’arij-4: Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-5
70/Al-Ma’arij-5: Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-6
70/Al-Ma’arij-6: Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh (mustahil).
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-7
70/Al-Ma’arij-7: Sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin terjadi).
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-8
70/Al-Ma’arij-8: Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-9
70/Al-Ma’arij-9: dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-10
70/Al-Ma’arij-10: dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-11
70/Al-Ma’arij-11: sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-12
70/Al-Ma’arij-12: dan isterinya dan saudaranya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-13
70/Al-Ma’arij-13: dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-14
70/Al-Ma’arij-14: Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-15
70/Al-Ma’arij-15: Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-16
70/Al-Ma’arij-16: yang mengelupas kulit kepala,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-17
70/Al-Ma’arij-17: yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama),
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-18
70/Al-Ma’arij-18: serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-19
70/Al-Ma’arij-19: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-20
70/Al-Ma’arij-20: Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-21
70/Al-Ma’arij-21: dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-22
70/Al-Ma’arij-22: kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-23
70/Al-Ma’arij-23: yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-24
70/Al-Ma’arij-24: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-25
70/Al-Ma’arij-25: bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-26
70/Al-Ma’arij-26: dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-27
70/Al-Ma’arij-27: dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-28
70/Al-Ma’arij-28: Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-29
70/Al-Ma’arij-29: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-30
70/Al-Ma’arij-30: kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-31
70/Al-Ma’arij-31: Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-32
70/Al-Ma’arij-32: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-33
70/Al-Ma’arij-33: Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-34
70/Al-Ma’arij-34: Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-35
70/Al-Ma’arij-35: Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-36
70/Al-Ma’arij-36: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-37
70/Al-Ma’arij-37: dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-38
70/Al-Ma’arij-38: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-39
70/Al-Ma’arij-39: sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-40
70/Al-Ma’arij-40: Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-41
70/Al-Ma’arij-41: Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-42
70/Al-Ma’arij-42: Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-43
70/Al-Ma’arij-43: (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-44
70/Al-Ma’arij-44: dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: