Al-Mujadilah 1-6, Noble Qur'an (Juz-28, halaman-542)

Noble Qur'an » Juz-28 » halaman-542
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mujadilah: 58/Al-Mujadilah-1, 58/Al-Mujadilah-2, 58/Al-Mujadilah-3, 58/Al-Mujadilah-4, 58/Al-Mujadilah-5, 58/Al-Mujadilah-6, Noble Qur'an, Juz-28, halaman-542, Al-Mujadilah 1-6
direction_left
direction_right

Al-Mujadilah

Dengar Quran: 58/Al-Mujadilah-1
58/Al-Mujadilah-1: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Dengar Quran: 58/Al-Mujadilah-2
58/Al-Mujadilah-2: Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
Dengar Quran: 58/Al-Mujadilah-3
58/Al-Mujadilah-3: Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dengar Quran: 58/Al-Mujadilah-4
58/Al-Mujadilah-4: Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.
Dengar Quran: 58/Al-Mujadilah-5
58/Al-Mujadilah-5: Sesungguhnya orang-orang yang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan bukti-bukti nyata. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan.
Dengar Quran: 58/Al-Mujadilah-6
58/Al-Mujadilah-6: Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: