Al-A’la, Surah Yang paling tinggi (Quran: Surah-87-Al-A’la)

87/Al-A’la-1: Sabbihi isma rabbika alaAAla, 87/Al-A’la-2: Allathee khalaqa fasawwa, 87/Al-A’la-3: Waallathee qaddara fahada
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-A’la, Surah Yang paling tinggi (Quran: Surah-87-Al-A’la)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 87/Al-A’la-1
87/Al-A’la-1: Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tingi,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-2
87/Al-A’la-2: yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),
Dengar Quran: 87/Al-A’la-3
87/Al-A’la-3: dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-4
87/Al-A’la-4: dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-5
87/Al-A’la-5: lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-6
87/Al-A’la-6: Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-7
87/Al-A’la-7: kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-8
87/Al-A’la-8: dan Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-9
87/Al-A’la-9: oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-10
87/Al-A’la-10: orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-11
87/Al-A’la-11: dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-12
87/Al-A’la-12: (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).
Dengar Quran: 87/Al-A’la-13
87/Al-A’la-13: Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-14
87/Al-A’la-14: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),
Dengar Quran: 87/Al-A’la-15
87/Al-A’la-15: dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-16
87/Al-A’la-16: Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-17
87/Al-A’la-17: Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-18
87/Al-A’la-18: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-19
87/Al-A’la-19: (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: