Az-Zalzalah, Surah Kegoncangan (Quran: Surah-99-Az-Zalzalah)

99/Az-Zalzalah-1: Itha zulzilati alardu zilzalaha, 99/Az-Zalzalah-2: Waakhrajati alardu athqalaha, 99/Az-Zalzalah-3: Waqala alinsanu ma laha
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Az-Zalzalah, Surah Kegoncangan (Quran: Surah-99-Az-Zalzalah)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-1
99/Az-Zalzalah-1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-2
99/Az-Zalzalah-2: dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-3
99/Az-Zalzalah-3: dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?",
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-4
99/Az-Zalzalah-4: pada hari itu bumi menceritakan beritanya,
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-5
99/Az-Zalzalah-5: karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-6
99/Az-Zalzalah-6: Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-7
99/Az-Zalzalah-7: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-8
99/Az-Zalzalah-8: Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: