Al-Mursalat, Surah Malaikat-Malaikat Yang Diutus (Quran: Surah-77-Al-Mursalat)

77/Al-Mursalat-1: Waalmursalati AAurfan, 77/Al-Mursalat-2: FaalAAasifati AAasfan, 77/Al-Mursalat-3: Waalnnashirati nashran
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Mursalat, Surah Malaikat-Malaikat Yang Diutus (Quran: Surah-77-Al-Mursalat)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-1
77/Al-Mursalat-1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-2
77/Al-Mursalat-2: dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-3
77/Al-Mursalat-3: dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-4
77/Al-Mursalat-4: dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-5
77/Al-Mursalat-5: dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-6
77/Al-Mursalat-6: untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-7
77/Al-Mursalat-7: sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-8
77/Al-Mursalat-8: Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-9
77/Al-Mursalat-9: dan apabila langit telah dibelah,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-10
77/Al-Mursalat-10: dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-11
77/Al-Mursalat-11: dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-12
77/Al-Mursalat-12: (Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-13
77/Al-Mursalat-13: Sampai hari keputusan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-14
77/Al-Mursalat-14: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-15
77/Al-Mursalat-15: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-16
77/Al-Mursalat-16: Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-17
77/Al-Mursalat-17: Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-18
77/Al-Mursalat-18: Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-19
77/Al-Mursalat-19: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-20
77/Al-Mursalat-20: Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-21
77/Al-Mursalat-21: kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-22
77/Al-Mursalat-22: sampai waktu yang ditentukan,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-23
77/Al-Mursalat-23: lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-24
77/Al-Mursalat-24: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-25
77/Al-Mursalat-25: Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-26
77/Al-Mursalat-26: orang-orang hidup dan orang-orang mati?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-27
77/Al-Mursalat-27: dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-28
77/Al-Mursalat-28: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-29
77/Al-Mursalat-29: (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): "Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-30
77/Al-Mursalat-30: Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-31
77/Al-Mursalat-31: yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-32
77/Al-Mursalat-32: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-33
77/Al-Mursalat-33: Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-34
77/Al-Mursalat-34: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-35
77/Al-Mursalat-35: Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-36
77/Al-Mursalat-36: dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-37
77/Al-Mursalat-37: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-38
77/Al-Mursalat-38: Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-39
77/Al-Mursalat-39: Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-40
77/Al-Mursalat-40: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-41
77/Al-Mursalat-41: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-42
77/Al-Mursalat-42: Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-43
77/Al-Mursalat-43: (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-44
77/Al-Mursalat-44: Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-45
77/Al-Mursalat-45: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-46
77/Al-Mursalat-46: (Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-47
77/Al-Mursalat-47: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-48
77/Al-Mursalat-48: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku'.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-49
77/Al-Mursalat-49: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Dengar Quran: 77/Al-Mursalat-50
77/Al-Mursalat-50: Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran ini mereka akan beriman?
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: