Al-Insyiqaq, Surah Terbelah (Quran: Surah-84-Al-Insyiqaq)

84/Al-Insyiqaq-1: Itha alssamao inshaqqat, 84/Al-Insyiqaq-2: Waathinat lirabbiha wahuqqat, 84/Al-Insyiqaq-3: Waitha alardu muddat
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Insyiqaq, Surah Terbelah (Quran: Surah-84-Al-Insyiqaq)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-1
84/Al-Insyiqaq-1: Apabila langit terbelah,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-2
84/Al-Insyiqaq-2: dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-3
84/Al-Insyiqaq-3: dan apabila bumi diratakan,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-4
84/Al-Insyiqaq-4: dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-5
84/Al-Insyiqaq-5: dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-6
84/Al-Insyiqaq-6: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-7
84/Al-Insyiqaq-7: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-8
84/Al-Insyiqaq-8: maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-9
84/Al-Insyiqaq-9: dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-10
84/Al-Insyiqaq-10: Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-11
84/Al-Insyiqaq-11: maka dia akan berteriak: "Celakalah aku".
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-12
84/Al-Insyiqaq-12: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-13
84/Al-Insyiqaq-13: Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-14
84/Al-Insyiqaq-14: Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-15
84/Al-Insyiqaq-15: (Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-16
84/Al-Insyiqaq-16: Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-17
84/Al-Insyiqaq-17: dan dengan malam dan apa yang diselubunginya,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-18
84/Al-Insyiqaq-18: dan dengan bulan apabila jadi purnama,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-19
84/Al-Insyiqaq-19: sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan),
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-20
84/Al-Insyiqaq-20: Mengapa mereka tidak mau beriman?
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-21
84/Al-Insyiqaq-21: dan apabila Al Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-22
84/Al-Insyiqaq-22: bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-23
84/Al-Insyiqaq-23: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-24
84/Al-Insyiqaq-24: Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih,
Dengar Quran: 84/Al-Insyiqaq-25
84/Al-Insyiqaq-25: tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: