Al-Qamar, Surah Bulan (Quran: Surah-54-Al-Qamar)

54/Al-Qamar-1: Iqtarabati alssaAAatu wainshaqqa alqamaru, 54/Al-Qamar-2: Wain yaraw ayatan yuAAridoo wayaqooloo sihrun mustamirrun, 54/Al-Qamar-3: Wakaththaboo waittabaAAoo ahwaahum wakullu amrin mustaqirrun
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Al-Qamar, Surah Bulan (Quran: Surah-54-Al-Qamar)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 54/Al-Qamar-1
54/Al-Qamar-1: Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-2
54/Al-Qamar-2: Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-3
54/Al-Qamar-3: Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-4
54/Al-Qamar-4: Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-5
54/Al-Qamar-5: Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-6
54/Al-Qamar-6: Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-7
54/Al-Qamar-7: sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-8
54/Al-Qamar-8: mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-9
54/Al-Qamar-9: Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-10
54/Al-Qamar-10: Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-11
54/Al-Qamar-11: Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-12
54/Al-Qamar-12: Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-13
54/Al-Qamar-13: Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-14
54/Al-Qamar-14: Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-15
54/Al-Qamar-15: Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-16
54/Al-Qamar-16: Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-17
54/Al-Qamar-17: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-18
54/Al-Qamar-18: Kaum 'Aad pun mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-19
54/Al-Qamar-19: Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-20
54/Al-Qamar-20: yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-21
54/Al-Qamar-21: Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-22
54/Al-Qamar-22: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-23
54/Al-Qamar-23: Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-24
54/Al-Qamar-24: Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-25
54/Al-Qamar-25: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-26
54/Al-Qamar-26: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-27
54/Al-Qamar-27: Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-28
54/Al-Qamar-28: Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-29
54/Al-Qamar-29: Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-30
54/Al-Qamar-30: Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-31
54/Al-Qamar-31: Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-32
54/Al-Qamar-32: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-33
54/Al-Qamar-33: Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-34
54/Al-Qamar-34: Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-35
54/Al-Qamar-35: sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-36
54/Al-Qamar-36: Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-37
54/Al-Qamar-37: Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-38
54/Al-Qamar-38: Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-39
54/Al-Qamar-39: Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-40
54/Al-Qamar-40: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-41
54/Al-Qamar-41: Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-42
54/Al-Qamar-42: Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-43
54/Al-Qamar-43: Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-44
54/Al-Qamar-44: Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-45
54/Al-Qamar-45: Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-46
54/Al-Qamar-46: Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-47
54/Al-Qamar-47: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-48
54/Al-Qamar-48: (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-49
54/Al-Qamar-49: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-50
54/Al-Qamar-50: Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-51
54/Al-Qamar-51: Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-52
54/Al-Qamar-52: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-53
54/Al-Qamar-53: Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-54
54/Al-Qamar-54: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-55
54/Al-Qamar-55: di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: