Al-Mulk 1-12, Noble Qur'an (Juz-29, halaman-562)

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-562
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mulk: 67/Al-Mulk-1, 67/Al-Mulk-2, 67/Al-Mulk-3, 67/Al-Mulk-4, 67/Al-Mulk-5, 67/Al-Mulk-6, 67/Al-Mulk-7, 67/Al-Mulk-8, 67/Al-Mulk-9, 67/Al-Mulk-10, 67/Al-Mulk-11, 67/Al-Mulk-12, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-562, Al-Mulk 1-12
direction_left
direction_right

Al-Mulk

Dengar Quran: 67/Al-Mulk-1
67/Al-Mulk-1: Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-2
67/Al-Mulk-2: Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-3
67/Al-Mulk-3: Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-4
67/Al-Mulk-4: Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-5
67/Al-Mulk-5: Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-6
67/Al-Mulk-6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-7
67/Al-Mulk-7: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-8
67/Al-Mulk-8: hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?"
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-9
67/Al-Mulk-9: Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-10
67/Al-Mulk-10: Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-11
67/Al-Mulk-11: Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-12
67/Al-Mulk-12: Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: