Noble Qur'an (Juz-29, halaman-570), Al-Ma’arij 40-44, Nuh 1-10

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-570
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Ma’arij: 70/Al-Ma’arij-40, 70/Al-Ma’arij-41, 70/Al-Ma’arij-42, 70/Al-Ma’arij-43, 70/Al-Ma’arij-44, Nuh: 71/Nuh-1, 71/Nuh-2, 71/Nuh-3, 71/Nuh-4, 71/Nuh-5, 71/Nuh-6, 71/Nuh-7, 71/Nuh-8, 71/Nuh-9, 71/Nuh-10, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-570, Al-Ma’arij 40-44, Nuh 1-10
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-40
70/Al-Ma’arij-40: Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-41
70/Al-Ma’arij-41: Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-42
70/Al-Ma’arij-42: Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-43
70/Al-Ma’arij-43: (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),
Dengar Quran: 70/Al-Ma’arij-44
70/Al-Ma’arij-44: dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.

Nuh

Dengar Quran: 71/Nuh-1
71/Nuh-1: Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih",
Dengar Quran: 71/Nuh-2
71/Nuh-2: Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,
Dengar Quran: 71/Nuh-3
71/Nuh-3: (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku,
Dengar Quran: 71/Nuh-4
71/Nuh-4: niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui".
Dengar Quran: 71/Nuh-5
71/Nuh-5: Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
Dengar Quran: 71/Nuh-6
71/Nuh-6: maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
Dengar Quran: 71/Nuh-7
71/Nuh-7: Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.
Dengar Quran: 71/Nuh-8
71/Nuh-8: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan,
Dengar Quran: 71/Nuh-9
71/Nuh-9: kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam,
Dengar Quran: 71/Nuh-10
71/Nuh-10: maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: